Fortællinger

» Vis alle     1 2 3 4 Næste»

Filion familienfilion.htmlDescendants of Johann Filion
Av: Jon Wilhelmsen
Generation No. 1
1. JOHANN2 FILION (ANTONIUS1 ) was born Abt. 1700 in Germany, and died 1777 in 
Hurdal glasverk.
Norge. He married (1) MARIA NN. He married (2) MARIA LICSHEN RAMMELBERG 1759 in 
Eidsvoll Kirke.
Notes for JOHANN FILION:
Katolsk født i Tyskland tidlig på 1700 eller sen 1600. Far til Maria Abelona. 
Han kom til Sverige og Bjørknes
spegelglasbruk i 1738, hvor han virket som "mæster". Dit kom han sammen med sin 
bror Christian og deres
familier. De innvandret fra Würtenberg i Tysk-land.
Han kom fra Bjørknes til Kosta glasbruk i 1745 og arbeidet der frem til han ble 
ansatt som hyttemester på
Nøstetangen i 1753.
Lederen for de norske glassverker, Casper von Storm, hadde ansatt ham til 
hyttemesterstillingen ved den nye
kronglasshytten i Hurdal, men foreløpig overtok han denne stilling på 
Nøstetangen inntil anlegget i Hurdal var
ferdig til drift.
1754 preges av bråk på Nøstetangen. Johan hadde vansker med å samarbeide. Storm 
så med glede frem til at
driften på Hurdal kunne starte for alvor, for han mente Johan Filion ville passe 
langt bedre i stillingen som
hyttemester ved den nye kronglasshytten, fordi kronglassfabrikasjon var hans 
egentlige fag.
Bli så overført til Hurdal i 1755 som hyttemester ved kronglasshyt-ta . Hans 
reiseutgifter og gjeld i Sverige
ble i 1756 dekket av kom-paniets kasse med 156 riksdaler og 24 skilling.
Jobben som hyttemester har han imidlertid bare et par år. For på høsten i 1757 
overtas denne stillingen av hans
bror Christian. Som kommer i kompaniets tjeneste dette året. Johan jobber senere 
som skiveutløper. Forblæser og
skiveutløpervar krevende arbeid som trengte sterk rygg og god lungekapasitet. Så 
det er liten tvil om at både Bertel
og Johanvar ruvende skikkelser.
I mai 1777 dør Johan, verkets gamle erfarne skiveutløper og forblæser, Og blir 
gravlagt noen dager senere som
en av de første på den nye kirkegården på Hurdal.
Children of JOHANN FILION and MARIA NN are:
 2. i. NICOLAY3 FILION, b. Abt. 1725, Germany; d. 1811, Hadeland glassverk, 
 Jevnaker.
 3.ii. MARIA ABELONE FILION, b. 1729, Tyskland; d. 2 februar 1818, Hurdal, 
 Norge.
 iii. CHRISTOPHER FILION, b. 1735; d. Bet. 1807 - 1817, Hurdal.
 Notes for CHRISTOPHER FILION:
 Født ca 1735
 Kom fra Sverige til Nøstetangen i 1753. pa.1
 Bor fortsatt ved Hurdal verk som 66 år gammel pensjonist og gift for annen 
 gang. Men er
 oppført på forvalter
 Kreftings arbeidsliste som glasspuster. (Hustru: Birte Kirstine Olsdatter 38 
 år,- folketellinga 1801, DIS).
 4.iv. CHRISTIAN FILION, b. 4 september 1738, Björknes. Sverige.
Children of JOHANN FILION and MARIA RAMMELBERG are:
 v.ANNE SOPHIE3 FILION, b. 1761, Hurdal glasverk. Norge; d. 1763, Hurdal 
 glasverk. Norge.
 vi. JOHANNE MARIE FILION, b. 1764.
 vii. ANNE SOPHIE FILION, b. 1767.
 viii. MARGRETHE HEDVIG FILION, b. 1772.
 ix. ELSE MARIE FILION, b. 1775.
 x. JOHAN HENRIK FILION, b. 1777.
Generation No. 2
2. NICOLAY3 FILION (JOHANN2 , ANTONIUS1 ) was born Abt. 1725 in Germany, and 
died 1811
in Hadeland glassverk, Jevnaker. He married KARI PEDERSDATTER MELBY 29 november 
1756 in
Eidsvoll Kirke.
Notes for NICOLAY FILION:
 Født ca.1725. Katolsk.
 Kom fra Sverige til Nøstetangen i 1753.
 Finnes på Hurdal i 1756 som forblæser ved kronglasshytta, CG s.21
 Overføres til Biri som strekker i 1767, men vender tilbake til Hurdal i 1769.
 Hvor han har arbeidet sammen med sin far som strekker. CG s. 260.
 Blir overført til Hadeland i 1778, hvor han arbeider som buteljmaker.
 Etter nedleggelsen av den ene smelteovnen i 1784 blir han overført til 
 kiselstampingen
 ved verket. s. 64 Ved folketellinga i 1801 er NF pensjonist ved verket, 76 år 
 gammel.
Child of NICOLAY FILION and KARI MELBY is:
 5. i. JOHANNE MARIE NICLASDATTER4 FILION.
3. MARIA ABELONE3 FILION (JOHANN2 , ANTONIUS1 ) was born 1729 in Tyskland, and 
died
2 februar 1818 in Hurdal, Norge. She married JOHAN BERTHOLMEUS DISCHLER prob. in 
Kosta
glasbruk, Sverige
Notes for MARIA ABELONE FILION:
Født i 1729. Levde mesterparten av sitt voksene liv på Hurdal. Etter mannens død 
i 1793, var hun en tid bosatt
hos slekt på Liljedahl. Fra 1794 til 1799. Deretter flyttet hun tilbake til 
Norge hvor hun bor hos sin sønn
Andreas i følge folketillinga 1801. Gift med Johan Bertholmeus (Berthel) 
Dischler 1698- 1793. Katolikk.
Notes for JOHAN BERTHOLMEUS DISCHLER:
Det har vært skrevet i gammel norsk og svensk glassverkhistorie at Bertel 
Dischler, som han kaltes, var født
1698 i Frankfurt am Main. Han kom til Sverige en gang i begynnelsen av 1740 fra 
Würtenberg i Tyskland.
Würtenberg var den gang et senter for glassblåsing og det er her Bertel hadde 
virket noen år. Til Sverige kom
han trolig til Bjørknes spegelglasbruk i utkanten av Stockholm. Der arbeidet han 
en periode før han kom til
Kosta rundt 1747. En Dischler var en kort tur innom Nøstetangen i 1746. Det kan 
godt ha vært Bertel, da det
ikke er andre spor etter samtidige med navnet Dischler. Senere dukker han opp på 
Hurdal verk i 1755. Da kom
han fra Kosta glasbruk i Sverige
Han var ansatt som forblæser på Hurdal ved starten i mars 1756. Gjennom de 
kommende år mannskapslistene
ved Hurdalens Kronglashytte. Men Bertel er allerede en mann i satt alder da han 
slår seg ned på Hurdal med
sin familie i en alder av 57 år.
I en forpaktningskontrakt av 14 januar 1773 punkt 4, kan vi lese: " Forblæser 
Berthel Dischler der nu
formedels Alderdom som forblæser ere udugelig".
Men Bertel lever ennå i mange år som pensjonist ved verket med 4 riksdaler i 
månedelig trygd og
"fritt hus og brænne". Han dør som troende katolikk i en alder av 95 år den 24. 
oktober 1793.
Han var gift med den 30 år yngre Marie Abelone Filion (1729-1818) som han fikk 
mange barn med.
Children of MARIA FILION and JOHAN DISCHLER are:
 i. FRANS4 DISCHLER, b. Abt. 1747.
 Notes for FRANS DISCHLER:
 Ansatt som kjøleovnsgutt i mars 1756. side 21
 Dør en gang i 1760- åra.
 ii. CHRISTIAN DISCHLER, b. 1748.
 iii. NN DISCHLER, b. 1749, Kosta. Sverige; d. 1749, Kosta. Sverige. 
 More About NN DISCHLER:
 Burial: 15 desember 1749, 10 Weeks
 iv. MARIA MAGDALENA DISCHLER, b. 18 juli 1751, Kosta. Sverige; m. HENRIK 
 STALBERG,
 1773, Eidsvold kirke.
 6. v.ANDREAS DISCHLER, b. 1752, Kosta. Sverige; d. 16 oktober 1812, Hurdal, 
 Norge.
 7. vi. ANNE MARIA DISCHLER, b. Abt. 1755, Hurdal glasverk. Norge.
 8. vii. JOHAN JOSEF DISCHLER, b. Abt. 1764, Hurdal Glassverk, Norge.
 viii. MARIA MARGARETA THERESIA DISCHLER, b. 1761, Hurda Glassverk, Norge; d. 
 1763,
 Hurda Glassverk, Norge.
 9. ix. MARIA MARGARETA THERESIA DISCHLER, b. 1765, Hurdal, Norge; d. 4 april 
 1823,
 Liljedal Glasbruk. Sverige.
 x. LORENTZ DISCHLER, b. 1776, Hurdal glasverk. Norge.
4. CHRISTIAN3 FILION (JOHANN2 , ANTONIUS1 ) was born 4 september 1738 in 
Björknes. Sverige.
He married RAGNHILD JOHANSDATTER SANDVIGEN 27 november 1757 in Eidsvoll kirke.
Notes for CHRISTIAN FILION:
 Anfanger ved kronglasshytta på Hurdal ved starten i mars 1756. Overtar
 som Hyttemester i hytta etter sin far (1) den 13. februar 1770, under 
 forvalter Essendrops ledelse. s.70
 På forvalter Holler's manskapsliste fra 1777 finner vi CF d.y. igjen som 
 hyttemester ved kronglasshytta.
 Blir avløst som hyttemester i 1784 i følge kammerråd Wexels protokoll. CG 
s.119
 Finnes ikke på Hurdal i 1801- tellinga.
 Hustru: Ragnhild Johansdatter Sandvigen
 Født 1728 i Sverige enke på Biri i 1801 etter første ekteskap
Children of CHRISTIAN FILION and RAGNHILD SANDVIGEN are:
 i. JOHAN CHRISTIAN 4 FILION, b. 1762, Hurdal glasverk. Norge; d. 1763, Hurdal 
 glasverk. Norge.
 ii. JOHAN CHRISTIAN FILION, b. 1764, Hurdal glasverk. Norge; d. 1765, Hurdal 
 glasverk. Norge.
 iii. JOHAN CHRISTIAN FILION, b. 1766, Hurdal glasverk. Norge; d. 1797, Hurdal.
 
Generation No. 3
5. JOHANNE MARIE NICLASDATTER4 FILION (NICOLAY3 , JOHANN2 , ANTONIUS1 ).
She married JOACIM JØRGEN FRANZEN WENTZEL 5 september 1776 in Jevaker Kirke, son 
of
FRANTZ WENTZEL and IDA MACHTALENA.
Children of JOHANNE FILION and JOACIM WENTZEL are:
 i. JOHAN JOCUM JOACIMSEN5 WENTZEL, b. 1776, Biri glassverk. Norge.; d. 13 
 september
 1842, Hadeland glassverk Jevaker.Norge; m. MARIA ELLINGSDATTER KLEPPE.
 10. ii. NICOLAI JOACIMSEN WENTZEL.
 11. iii. JØRGEN JOCUM JOACIMSEN WENTZEL.
6. ANDREAS4 DISCHLER (MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2 , ANTONIUS1 )
was born 1752 in Kosta. Sverige, and died 16 oktober 1812 in Hurdal, Norge. He 
married (1)
ANNE JOHNSDATTER Abt. 1774 in Hurdal. He married (2) ANNE KRISTINE KITH 19
desember 1795 in Hurdal Kirke, daughter of JAMES KITH and ANNE (KITH).
Notes for ANDREAS DISCHLER:
 Glassblåser. født på Kosta glasbruk ca. 1752.
 Forvalter Essendrop's mannskapslistepå Hurdal fra 1786. Forblæser Andreas 
 Dischler.
 Befolkning i 1801 på hurdal: 304 mennesker fordelt på 59 familier. 15 
 fagarbeidere av dem
 Andreas Dischler som kronglasfabrikant. side 167
 Død på Hurdalen i 16.10.1812. Kir.hu.
Children of ANDREAS DISCHLER and ANNE JOHNSDATTER are:
 i. LORENTZ HARTVIG5 DISCHLER, b. 1773, Hurdal; d. 1773, Hurdal.
 ii. JOHAN ANDREAS DISCHLER, b. 1774.
 iii. CHRISTIAN ANDREAS DISCHLER, b. 1775; d. 22 oktober 1779, Hurdal 
Glassverk.
Children of ANDREAS DISCHLER and ANNE KITH are:
 iv. KAREN ABELONE5 DISCHLER, b. 10 juli 1796, Strøm. Vestfold. Norge.
 12. v.JOHAN CHRISTIAN DISCHLER, b. 1799, Hurdal, Norge; d. 23 juni 1871, 
 Hurdal, Norge.
 vi. ANNE MAGRETHE DISCHLER, b. 1801, Hurdal glasverk. Norge.
 vii. MARIA MAGDALENA DISCHLER, b. 1802, Hurdal glasverk. Norge.
 viii. BERTIL ANDREAS DISCHLER, b. 1805, Hurdal glasverk. Norge.
 ix. ANNE LISE DISCHLER, b. 1807, Hurdal glasverk. Norge.
7. ANNE MARIA4 DISCHLER (MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2 , ANTONIUS1 )
was born Abt. 1755 in Hurdal glasverk. Norge. She married JØRGEN WIGGERS 1774.
Child of ANNE DISCHLER and JØRGEN WIGGERS is:
 i. BERTEL MATHIAS5 WIGGERS, b. 1774.
8. JOHAN JOSEF4 DISCHLER (MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2 , ANTONIUS1 )
was born Abt. 1764 in Hurdal Glassverk, Norge. He married GJERTRUD BERTHLING 27 
mars
1780 in Biri. Norge, daughter of JOHAN BERTHLING and BIRGITHA MARGARETHA.
Notes for JOHAN JOSEF DISCHLER:
Født på Hurdal rundt 1764
Forvalter Beyer's liste fra 1780 på Biri. Fra Hurdalen just ankommet buteljmaker
Josef Dischler. side 284. (CG)
Forvalter Fremming's mannskapsliste fra 1782 på Biri. Forbleser ved hytten
Josef Dischler.side 291.
Lars Svenes innsender i 1782 klage til hytteretten på Josef D. fordi denne har 
skjelt han ut og kastet
stein på hans griser. Følgen¥var hytterett og mulkt. Selveste generalmajor Franz 
von Zepelin innsender
klage til direksjonen ved Biri over at glaspuster
Josef Dischler med hugg og slag har overfalt en av hans dragoner Mons Erichen 
Lien, da denne var
nede på verket for å få oppgjør for noe vedkjøring. Saken endte med at Josef D. 
ble dømt til 14 dagers
lensmannsarrest på vann og brød. Men da bygdelensmannen etter ordre fra amtmann 
Sommerfelt de
12 januar 1782 kom til verket for å arrestere og bortføre Dischler, var han
stukket av å ble først pågrepet et par dager senere hos slektninger på Hurdal 
glasverk. side 322 og 323.
Slutter ved verket i 1782 og blir overflytt til Schimmelmanns Glasværk på Hurum 
samme år, men finnes
ikke på mannskapslistene ????
I 1783 kommer han til Casimirsborgs glasbruk i Lofta i Sverige. Flytter derfra 
1789.
Virker noen år på Biri før han igjen reiser til Sverige.
I 1801 flytter han fra Vestergøtland til Johannisholms glasbruk i Venjans. 
Flytter omkring 1816 fra
Johannisholms glasbruk til Finnland (HFL). Hustru: Gjertrud Berthling.
Children of JOHAN DISCHLER and GJERTRUD BERTHLING are:
 i. JOHAN ANDREAS5 DISCHLER, b. september 1780, Biri glassverk, Norge; d. Bef. 
 1827,
 Hedemora. Sverige.
 Notes for JOHAN ANDREAS DISCHLER:
 Arbeidet det meste av sitt liv i Sverige. Var i virksomhet det meste av tiden 
 på Johannisholm
 glasbruk,Wenjans.
 More About JOHAN ANDREAS DISCHLER:
 Christening: 25 september 1780, Biri,Norge
 ii. MARIE ELISABETH FREDRIKKE DISCHLER, b. 26 juli 1785, Casimirsborg 
glasbruk,
 Lofta, Sverige.
 iii. GUSTAV ADOLF DISCHLER, b. 2 juli 1788, Casimirsborg glasbruk, Lofta, 
 Sverige;
 d. 2 mars 1789, Casimirsborg glasbruk, Lofta, Sverige.
 Notes for GUSTAV ADOLF DISCHLER:
 Død av kopper 8 mnd. gammel.
 iv. SOFIE CHARLOTTE DISCHLER, b. 1792, Casimirsborg glasbruk, Lofta, Sverige.
 v.GUSTAV ADOLPH DISCHLER, b. 1795, Biri glassverk. Norge.; m. ANNA WASTBERG,
 6 september 1814, Johannisholm glasbruk.
 vi. JOHAN RUDOLPH DISCHLER, b. 1797, Biri glassverk. Norge..
 13. vii. CRISTIAN WILHELM DISCHLER, b. 6 april 1790, Casimirsborg glasbruk, 
 Lofta, Sverige.
9. MARIA MARGARETA THERESIA4 DISCHLER (MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2,
ANTONIUS1 ) was born 1765 in Hurdal, Norge, and died 4 april 1823 in Liljedal 
Glasbruk. Sverige.
She married NILS JØRGEN TORSTENSEN 27 september 1787 in Hurdal Kirke, son of
TOSTEN HAAGENSEN and MARIA TOSTENSDATTER.
More About NILS JØRGEN TORSTENSEN:
Baptism: 14 februar 1768, Jevnaker kirke
Children of MARIA DISCHLER and NILS TORSTENSEN are:
 i. ANNE ELISABETH5 TORSTENSSON, b. 1787.
 ii. ABELONA FREDRIKA TORSTENSSON, b. 1788.
 iii. BRITTA MARIA TORSTENSSON, b. 12 august 1789.
 iv. KARIN SOFIA TORSTENSSON, b. 1791.
 v.OLOF TORSTENSSON.
 vi. CHRISTIAN TORSTENSSON, b. 12 april 1792
 vii. MICHAEL JØRGEN TORSTENSSON, b. 27 september 1794.
 viii. CARL FREDRIK TORSTENSSON, b. 6 november 1796.
 14. ix. ERIK PETTER TORSTENSSON, b. 18 februar 1798, Liljedal Glasbruk. 
 Sverige.
 x. MARIA MAGDALENA TORSTENSSON, b. 28 oktober 1799.
 xi.CATHARINA TORSTENSSON, b. 5 april 1801.
 xii. ANNA LISA TORSTENSSON, b. 5 april 1801.
 xiii. ANDERS TORSTENSSON, b. 29 januar 1803.
 xiv. JOHANNES TORSTENSSON, b. 14 februar 1805.
 xv. CAROLINA TORSTENSSON, b. 15 september 1806.
 xvi. MARIA TORSTENSSON, b. 19 september 1808.
 
Generation No. 4
10. NICOLAI JOACIMSEN5 WENTZEL (JOHANNE MARIE NICLASDATTER4 FILION, NICOLAY3 ,
JOHANN2 , ANTONIUS1 ). He married ABIGAEL SYVERSDT. MOE.
Children of NICOLAI WENTZEL and ABIGAEL MOE are:
 i. JOCHUM NICOLAISEN6 WENTZEL, b. 26 juli 1810, Hadeland glassverk 
 Jevaker.Norge;
 d. 16 september 1839, Hadeland glassverk Jevaker.Norge; m. BOLETTE TOMINE 
 KNUDSDATTER,
 11 november 1837, Jevaker Kirke.
 ii. JOHAN FRIDERICH NICOLAISEN WENTZEL, b. mars 1803, Hadeland glassverk 
 Jevnaker.Norge.
11. JØRGEN JOCUM JOACIMSEN5 WENTZEL (JOHANNE MARIE NICLASDATTER4 FILION,
NICOLAY3 , JOHANN2 , ANTONIUS1 ). He married INGEBORG OLSDT. MOE.
Children of JØRGEN WENTZEL and INGEBORG MOE are:
 i. ANNE MARIA JØRGENSDT6 WENTZEL, b. mars 1799, Hadeland glassverk. Jevnaker.; 
 d. Aft.
 1875, Piperbækken, Jevnaker; m. OLE ERIKSEN MOESEIE, 25 april 1820, Jevaker 
 Kirke.
 ii. JOCHUM SEVALD JØRGENSEN WENTZEL, b. august 1806, Hadeland glassverk 
 Jevaker.
 Norge; d. januar 1807, Hadeland glassverk Jevaker.Norge.
12. JOHAN CHRISTIAN5 DISCHLER (ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2,
ANTONIUS1 ) was born 1799 in Hurdal, Norge, and died 23 juni 1871 in Hurdal, 
Norge. He married
INGER MARIE HANSDATTER 28 desember 1827 in Hurdal Kirke, daughter of HANS 
JOHANSEN
and MAGNHILD JØRGENSDATTER.
Children of JOHAN DISCHLER and INGER HANSDATTER are:
 i. MAREN CARINE6 DISCHLER, b. 8 august 1828, Hurdal Glasverk Norge.
 ii. ANDREAS DISCHLER, b. 15 desember 1830, Hurdal Glasverk Norge.
 iii. LISE FREDERIKKE DISCHLER, b. 25 juli 1832, Hurdal Glasverk Norge.
 iv. JOHANNE MARIE DISCHLER, b. 15 april 1835, Hurdal, Norge; d. 1835, Hurdal, 
 Norge.
 15. v.JOHANNE MARIE DISCHLER, b. 22 november 1837, Hurdal Glassverk, Norge; d. 
 Aft.
 1900, Bærum, Norge.
 16. vi. HANS ANDREAS DISCHLER, b. 17 desember 1840, Hurdal Glasverk Norge.
 17. vii. HILDA AUGUSTA DISCHLER, b. 15 august 1844, Hurdal glasverk. Norge.
 18. viii. JUSTINE AMALIE DISCHLER, b. 24 juli 1850, Hurdal Glasverk Norge; d. 
 Moss. Norge.
13. CRISTIAN WILHELM5 DISCHLER (JOHAN JOSEF4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 6 april 1790 in Casimirsborg glasbruk, Lofta, 
Sverige. He married
MARIA MATSDOTTER LINDGREN 3 oktober 1808 in Johannisholm glasbruk. 
Notes for CRISTIAN WILHELM DISCHLER:
Glassblåser. Virket på Johannisholm og Långviken glasbruk i Piteå.
Children of CRISTIAN DISCHLER and MARIA LINDGREN are:
 i. WILHELM FERDINAD6 DISCHLER, b. 13 februar 1809, Johannisholms glasbruk.
 Wenjan. Sverige.
 ii. MARIA ELISABETH FREDRIKA DISCHLER, b. 28 november 1810, Johannisholms
 glasbruk. Wenjan. Sverige.
 iii. GJERTRUD CHALOTTE DISCHLER, b. 14 februar 1814, Johannisholms glasbruk.
 Wenjan. Sverige.
 iv. DORETHEA WILHELMINA DISCHLER, b. 21 august 1815, Johannisholms glasbruk.
 Wenjan. Sverige.
 v.JOHAN FERDINAND DISCHLER, b. 25 februar 1817, Johannisholms glasbruk.
 Wenjan. Sverige.
 19. vi. CARL WILHELM DISCHLER, b. 7 januar 1819, Johannisholms glasbruk.
 Wenjan. Sverige; d. 23 mai 1873.
 vii. JOSEPH DISCHLER, b. 1823, Johannisholms glasbruk. Wenjan. Sverige.
14. ERIK PETTER5 TORSTENSSON (MARIA MARGARETA THERESIA4 DISCHLER,
MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 18 februar 1798 in Liljedal 
Glasbruk.
Sverige. He married ANNA CAISA FAGERSTRÖM 18 mai 1823 in Ed Kirke. Sverige, 
daughter of JOHAN
FAGERSTRÖM and MARGARETA ANDERSDOTTER.
Children of ERIK TORSTENSSON and ANNA FAGERSTRÖM are:
 i. MARIA MARGARETA6 TORSTENSON, b. 11 august 1823, Liljedal Glasbruk.
 Sverige; d. 10 januar 1878, Liljedal
 Glasbruk. Sverige; m. MARTIN HOLM, 1874, Ed Kirke. Sverige.
 20. ii. FREDRIK THEODOR TORSTENSON, b. 25 mars 1825, Liljedal glasbruk.
 iii. AGNETA LOVISA TORSTENSON, b. 17 februar 1827.
 iv. ANNA CATRINE TORSTENSON, b. 15 mai 1830.
 v.NILS GJÖRAN TORSTENSON, b. 15 juni 1835.
 21. vi. KARIN SOPHIA TORSTENSON, b. 3 mars 1832, Liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. 4 august 1864, Liljedal Glasbruk. Sverige.
 
Generation No. 5
15. JOHANNE MARIE6 DISCHLER (JOHAN CHRISTIAN5 , ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 22 november 1837 in Hurdal Glassverk, Norge, and 
died Aft. 1900 in
Bærum, Norge. She married ANDERS NILSSON 15 mai 1855 in¥Hurdal Kirke, son of 
NILS ANDERSSON
and SARA NYQVIST .
Notes for ANDERS NILSSON:
Begynte i glassblåserlære på Sölje glasbruk i Stäfnes i Värmland i begynnelsen 
av 1840. Virket senere
som glasspuster i Hurdal, Wentzelholm, Bollsjø, Sandö og Høvik i Bærum .Anders 
Nilssons slekt ko
fra Värmlandstraktene. Hans far var verksarbeider på Sölje glassbruk og het Nils 
Andersson. Hans mor
het Sara Nyqvist og nedstammet fra den svenske smedslekta ved samme navn. Han 
mormor kommer også
fra en stor svensk smedslekt, nemlig Mogren- slekta. Som gjennom generasjoner 
hadde virket ved flere
svenske bruk, deriblant glasbruk.
I Värmlandstraktene var det på 17- og 1800-tallet mange jernverk.
Rekrutteringene til smedyrket var i store trekk likt det som for glassverkene, 
nemlig at yrket gikk fra far
til sønner gjennom flere generasjoner. Inngifte i miljøet var også vanlig her, 
som i glassblåsermiljøene.
Anders Nilssons morslekt var som sagt av en slik smedslekt. Hans mor Sara 
Nykvist var datter av mäster
Johan Nykvist og Sara Mogren. Hans olderfar var en ruvende skikkelse i svensk 
jernverkshistorie, nemlig
Jonas Persson Mogren.
More About ANDERS NILSSON:
Christening: 10 mai 1833, Stavenes. Sverige
Children of JOHANNE DISCHLER and ANDERS NILSSON are:
 i. SARA MATHILDA7 NILSSON, b. 28 november 1855, Romskulla. Sverige; d. Aft. 
 1900,
 Bærum. Norge.
 22. ii. JOHAN AKSEL FRITHIOF NILSSON, b. 7 juni 1857, Romskulla. Sverige; d. 
 1938,
 Moss. Norge.
 iii. BEDA MATHILDA NILSSON, b. 26 mars 1859, Romskulla. Sverige; d. 1859, 
 Romkulla..
 iv. ROBERT BERNARD NILSSON, b. 1868, Sandö. sverige; d. Bærum, Norge.
 v.RAGNVALD NILSSON, b. 1879, Bærum, Norge.
 vi. INGEBORG NILSSON, b. 1862, Bolsjø, Mossebo, Skaraborgs len, Sverige;
 m. JOACHIM THEIGLER.
 vii. GUSTAF EMIL NILSSON, b. 1861, Bolsjö.
 23. viii. VALBORG AMALIE NILSSON, b. 1872, Bærum, Norge.
 ix. BEDA VENDLA MARIE, b. 9 juli 1876, Høvik Glassverk; d. 9 august 1877,
 Høvik Glassverk.
16. HANS ANDREAS6 DISCHLER (JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3
FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 17 desember 1840 in Hurdal Glasverk Norge. 
He married
MARIA GULLIKSDATTER 2 november 1868 in Hurdal kirke.
Notes for MARIA GULLIKSDATTER:
Giftet seg med Hans Andreas Dischler den 21 mai 1868, etter at hennes første 
ektemann Martin Larsen døde.
Hun hadde fra første ekteskap barna: Severin Gudlaug og Erlend som senere bar 
etternavnet Larsen Dischler.
Children of HANS DISCHLER and MARIA GULLIKSDATTER are:
 24. i. AXEL RAGNVALD 7 DISCHLER, b. 4 februar 1875.
 ii. KARL DISCHLER, b. 1878, Hurdal glasverk. Norge; m. ESTER HANSEN.
 iii. MARTHIN DISCHLER, b. 1883.
 iv. VALBORG THERESE, b. 11 desember 1869.
17. HILDA AUGUSTA6 DISCHLER (JOHAN CHRISTIAN5 , ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 15 august 1844 in Hurdal glasverk. Norge. She 
married JOHAN ØGREN.
Child of HILDA DISCHLER and JOHAN ØGREN is:
 i. THERESE 7 ØGREN, b. 1866, Nora Sogn, Norrland. Sve..
18. JUSTINE AMALIE6 DISCHLER (JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3
FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 24 juli 1850 in Hurdal Glasverk Norge, and 
died in Moss.
Norge. She married JOHAN ALBERT KARLSEN Abt. 1875 in Høvik. Norge.
Children of JUSTINE DISCHLER and JOHAN KARLSEN are:
 i. RAGNA MARIE 7 KARLSEN, b. 1884, Liljedal Glasbruk. Sverige.
 ii. OSCAR LEONARD KARLSEN, b. 1886, Liljedal Glasbruk. Sverige.
 iii. HULDA FERNANDA KARLSEN, b. 1889, Liljedal Glasbruk. Sverige. 
19. CARL WILHELM6 DISCHLER (CRISTIAN WILHELM5, JOHAN JOSEF4, MARIA ABELONE3
FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 7 januar 1819 in Johannisholms glasbruk. 
Wenjan. Sverige,
and died 23 mai 1873. He married ANNA LISA SANDMAN 15 mars 1838 in Nora. 
Vesternorrland..
Children of CARL DISCHLER and ANNA SANDMAN are:
 25. i. MARIA 7 DISCHLER, b. 16 mars 1840, Sandö glasbruk, Nora. 
Vesternorrland.
 Sverige; d. 24 desember 1913, Nora. Vesternorrland. Sverige.¥ii. CARL OLOF 
 DISCHLER,
 b. 10 september 1842, Sandö glasbruk, Nora. Vesternorrland. Sverige.
 iii. ANNA LISA DISCHLER, b. 25 januar 1845, Nora. Vesternorrland. Sverige; d. 
 6 november
 1891, Nora. Vesternorrland. Sverige.
 iv. JOHAN WILHELM DISCHLER, b. 18 desember 1847, Skönviks glasbruk. Sköns. 
 Sverige.
 v.CHRISTINA FREDRIKKA DISCHLER, b. 14 mai 1850, Skönviks glasbruk. Sköns. 
 Sverige.
 vi. JOSEPHINA DISCHLER, b. 25 oktober 1852, Sandö glasbruk, Nora. 
 Vesternorrland. Sverige.
 vii. PER DISCHLER, b. 27 juli 1855, Sandö glasbruk, Nora. Vesternorrland. 
 Sverige.
 viii. WILHELMINA DISCHLER, b. 23 desember 1857, Sandö glasbruk, Nora. 
 Vesternorrland. Sverige.
 ix. FRANS AUGUST DISCHLER, b. 20 mars 1860, Sandö glasbruk, Nora. 
 Vesternorrland. Sverige.
 x. CAROLINE DISCHLER, b. 14 mai 1863, Sandö glasbruk, Nora. Vesternorrland. 
 Sverige.
 xi.FRANS AUGUST DISCHLER, b. 13 august 1866, Sandö glasbruk, Nora. 
 Vesternorrland. Sverige.
20. FREDRIK THEODOR6 TORSTENSON (ERIK PETTER5 TORSTENSSON,
MARIA MARGARETA THERESIA4 DISCHLER, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 )
was born 25 mars 1825 in Liljedal glasbruk. He married STINA LISA KRAUSE.
Children of FREDRIK TORSTENSON and STINA KRAUSE are:
 i. MARIA LOUISE7 TORSTENSON, b. 27 september 1848.
 ii. ALBERTINA TORSTENSON, b. 26 februar 1853.
21. KARIN SOPHIA6 TORSTENSON (ERIK PETTER5 TORSTENSSON, MARIA MARGARETA 
THERESIA4
DISCHLER, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 3 mars 1832 in 
Liljedal
Glasbruk. Sverige, and died 4 august 1864 in Liljedal Glasbruk. Sverige. She 
married MARTIN HOLM
26 desember 1856 in Ed Kirke. Liljedal., son of CHRISTIAN HOLM and MARIA 
MATTISDATTER.
Children of KARIN TORSTENSON and MARTIN HOLM are:
 i. CHRISTIAN ROBERT7 HOLM, b. 8 april 1859, liljedal Glasbruk. Sverige;
 m. GUSTAFA AMANDA JANSON, 13 mai 1884.
 26. ii. HILMA HOLM, b. 10 februar 1861, Liljedal Glasbruk. Sverige; d. 24 
 september 1928,
 Moss. Norge.
 iii. FREDRIK THEODOR HOLM, b. 26 november 1862, Liljedal Glasbruk. Sverige.
 
Generation No. 6
22. JOHAN AKSEL FRITHIOF7 NILSSON (JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5,
ANDREAS4 , MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 7 juni 1857 in
Romskulla. Sverige, and died 1938 in Moss. Norge. He met (1) SOFIE OLSDATTER 
1877 in Høvik
glassverk i Asker sommeren 1877, daughter of OLE OLSEN and JULIE OLSDATTER. He 
married
(2) HILMA HOLM 24 august 1884 in Ed kirke, Liljedal. Sverige, daughter of MARTIN 
HOLM and
KARIN TORSTENSON.
Notes for JOHAN AKSEL FRITHIOF NILSSON:
Gikk trolig sin glasspusterlære på Sandö glasbruk i Sverige. Senere på Høvik, 
Liljedal før han kom til
Moss Glassverk i 1900.
More About SOFIE OLSDATTER:
Døpt: 21 juni 1857, Tanum kirke. Asker
Født: 6 mai 1857, Asker. Norge
Child of JOHAN NILSSON and SOFIE OLSDATTER is:
 i. KARL JOHAN OSKAR8 NILSSON, b. 6 mai 1878, Høvik. Bærum. Norge.
Children of JOHAN NILSSON and HILMA HOLM are:
 27. ii. VALBORG SOFIE8 NILSSON, b. 1 desember 1884, liljedal Glasbruk. 
Sverige;
 d. Bærum. Norge.
 28. iii. BORGHILD MARIA NILSSON, b. 7 februar 1887, Liljedal Glasbruk. 
Sverige;
 d. 1950, Moss. Norge.
 iv. FREDRIK RAGNAR NILSSON, b. 25 juli 1889, Liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. juli 1965, Moss. Norge.
Notes for FREDRIK RAGNAR NILSSON:
Begynte som glassblåser på Moss Glassverk. Ugift ungkar. Fikk kongens 
fortjenestemedalje
for 50 år i samme jobb en gang i slutten av 50-åra.
 v.RAGNA INGEBORG NILSSON, b. 11 august 1892.
 vi. ALMA MATILDA NILSSON, b. 4 mai 1895, Liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. 1967, Moss. Norge; m. NILS BERGERSEN.
Notes for ALMA MATILDA NILSSON:
Barnløs.
 29. vii. VENDLA MARGARETA NILSSON, b. 21 september 1899, Liljedal Glasbruk. 
 Sverige;
 d. 2 november 1983, Moss. Norge.
 viii. SIGNE SYLVIA NILSSON, b. 15 august 1904, Moss. Norge; d. 22 desember 
 1909, Moss. Norge.
23. VALBORG AMALIE7 NILSSON (JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5,
ANDREAS4 , MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 1872 in Bærum,
Norge. She married ANDREAS GUDBRANDSEN Abt. 1893 in Bærum.
Children of VALBORG NILSSON and ANDREAS GUDBRANDSEN are:
 i. GUDRUN8 GUDBRANDSEN, b. 1894.
 ii. INGRID GUDBRANDSEN, b. 1896.
 iii. ALVHILD GUDBRANDSEN, b. 30 april 1899.
 iv. MARGIT GUDBRANDSEN, b. 1892.
24. AXEL RAGNVALD7 DISCHLER (HANS ANDREAS6, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA
ABELONE3 FILION, JOHANN2 , ANTONIUS1 ) was born 4 februar 1875. He married SOFIE 
HØIGAARD
Abt. 1897 in Prob. in Strømsgodset.
Children of AXEL DISCHLER and SOFIE HØIGAARD are:
 i. SVANHILD8 DISCHLER, b. 1897, Drammen.
 ii. HARALD DISCHLER, b. 19 november 1899, Bærum, Norge.
25. MARIA7 DISCHLER (CARL WILHELM6, CRISTIAN WILHELM5, JOHAN JOSEF4, MARIA 
ABELONE3
FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 16 mars 1840 in Sandö glasbruk, Nora. 
Vesternorrland. Sverige,
and died 24 desember 1913 in Nora. Vesternorrland. Sverige. She married PEHR 
OLOF VALLGREN.
Notes for PEHR OLOF VALLGREN:
was born Nätra sokn, Vesternorrland. Sverige.
Torpare i Nora sokn, Vesternorrland. Sverige.
Children of MARIA DISCHLER and NN are:
 i. ANNA OLIVIA8 DISCHLER, b. 21 februar 1861.
 ii. CARL WILHELM DISCHLER, b. 1 mars 1864.
Child of MARIA DISCHLER and PEHR VALLGREN is:
 iii. CARL OLOF8, b. 30 april 1867
 25.1 iv. VENDLA MARIA VALLGREN, tvill. b. 14 februar 1870, Lungvik. Bjärtrå.
 Vesternorrland. Sverige, and died 5 augusti 1952 Bjärtrå sokn, Västernorrland
 v. PEHR VILHELM, tvill. b. 4 februari 1870.
 vi. JONAS BERNHARD, b. 13 februari 1873
 vii. JOHAN MJALMAR, b. 30 april 1875
 viii. FRANS AUGUST, b. 19 november 1877
 ix. FRANS ADRIAN, b. 4 mars 1880
 x. ADA TEOLINA, b. 3 Oktober 1883
Start se Inlaga 
(Generation No. 8)
 25.1 VENDLA MARIA8 VALLGREN, (MARIA7 DISCHLER, CARL WILHELM6, CRISTIAN 
WILHELM5,
JOHAN JOSEF4, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 14 februar 
1870, Lungvik.
Bjärtrå. Vesternorrland. Sverige. She married JOHAN SÖDELUND Abt. 6 september 
1894
Notes for JOHAN SÖDELUND:
was born 29 november 1869 Kyrkbordet: Skogs sokn, Västernorrland Sverige
and died 10 februari 1950 Bjärtrå sokn, Västernorrland
Children of VENDLA MARIA VALLGREN and JOHAN SÖDELUND are: 
 i. MILDA VIKTORIA9, b.15 mars 1895. Sandö Glasbruk. Bjärtrå Sokn, 
 Västernorrland Sverige
 ii.VERA VINNIFRID, b. 7 september 1897. Sandö Glasbruk, Bjärtrå, Sokn, 
 Vvästernorrland
 iii. ERIK JOHAN HJALMAR, b. 21 september 1900, Nora Sokn, Västernorrland.
 iv. CARL VALTER VALDEMAR, b. 21 januari 1903 Sandö Glasbruk,.Bjärtrå Sokn, 
 Västernorrland
 21.2 v. RUDOLF JOSEF OSVALD, b.10 januari 1905, Lugnviksstrand.Bjärtrå Sokn, 
 Västernorrland
 vi. RUBEN HARALD EMANUEL, b.1907-11-15 november 1907, Lugnvik.Bjärtrå 
 Sokn,Västernorrland
 vii.KNUT RUNE ENGELBREKT, b. 1 januari 1911, Lugnviksstrand. Bjärtrå 
 Sokn,,Västernorrland

 
(Generation No. 9)
21.2 RUDOLF JOSEF OSVALD9 SÖDELUND, (VENDLA MARIA8 VALLGREN, MARIA7 DISCHLER, 
CARL WILHELM6, CRISTIAN WILHELM5, JOHAN JOSEF4,MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, 
ANTONIUS1 )
was born 10 januari 1905, Lugnviksstrand.Bjärtrå Sokn, Västernorrland and died 7 
juni 1996, Sundsvalls
sjukhus. m.11 februari 1939 Ingrid Källman b. 25 september 1913 Grubbe Nora 
Sokn, Västernorrland,
d. 5 maj 1993 Härnösands Sjukhus, Västernorrland
Children of RUDOLF JOSEF OSVALD SÖDELUND and INGRID KÄLLMAN are:
 21.2 i. LARS-IVAN PERCY10, b. 3 juni
 ii. BO RUDOLF, b. 30 december
 
(Generation No. 10)
21.2 LARS-IVAN PERCY10 SÖDELUND, (RUDOLF JOSEF OSVALD9, VENDLA MARIA8 VALLGREN, 
MARIA7 DISCHLER, CARL WILHELM6, CRISTIAN WILHELM5, JOHAN JOSEF4, MARIA ABELONE3 
FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) b. 3 juni
Slut inlaga.
26. HILMA7 HOLM (KARIN SOPHIA6 TORSTENSON, ERIK PETTER5 TORSTENSSON, 
MARIA MARGARETA THERESIA4 DISCHLER, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 )
was born 10 februar 1861 in Liljedal Glasbruk. Sverige, and died 24 september 
1928 in Moss. Norge.
She married JOHAN AKSEL FRITHIOF NILSSON 24 august 1884 in Ed kirke, Liljedal. 
Sverige,
son of ANDERS NILSSON and JOHANNE DISCHLER.
Notes for JOHAN AKSEL FRITHIOF NILSSON:
Gikk trolig sin glasspusterlære på Sandö glasbruk i Sverige. Senere på Høvik, 
Liljedal før han kom til
Moss Glassverk i 1900.
Children of HILMA HOLM and JOHAN NILSSON are:
 27. i. VALBORG SOFIE8 NILSSON, b. 1 desember 1884, liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. Bærum. Norge.
 28. ii. BORGHILD MARIA NILSSON, b. 7 februar 1887, Liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. 1950, Moss. Norge.
 iii. FREDRIK RAGNAR NILSSON, b. 25 juli 1889, Liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. juli 1965, Moss. Norge.
Notes for FREDRIK RAGNAR NILSSON:
Begynte som glassblåser på Moss Glassverk. Ugift ungkar. Fikk kongens 
fortjenestemedalje for 50 år
i samme jobben gang i slutten av 50-åra.
iv. RAGNA INGEBORG NILSSON, b. 11 august 1892.
v.ALMA MATILDA NILSSON, b. 4 mai 1895, Liljedal Glasbruk. Sverige; d. 1967, 
Moss. Norge;
m. NILS BERGERSEN.
Notes for ALMA MATILDA NILSSON:
Barnløs.
 29. vi. VENDLA MARGARETA NILSSON, b. 21 september 1899,
 Liljedal Glasbruk. Sverige;
 d. 2 november 1983, Moss.Norge.
 vii. SIGNE SYLVIA NILSSON, b. 15 august 1904, Moss. Norge;
 d. 22 desember 1909, Moss. Norge.
 
Generation No. 7
27. VALBORG SOFIE8 NILSSON (JOHAN AKSEL FRITHIOF7, JOHANNE MARIE6 DISCHLER, 
JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 )
was born 1 desember 1884 in liljedal Glasbruk. Sverige, and died in Bærum. 
Norge.
She married ALFRED LARSEN.
Child of VALBORG NILSSON and ALFRED LARSEN is:
i. ØYSTEIN9 LARSEN, b. Abt. 1909, Bærum. Norge; d. 1967, Bærum. Norge.
28. BORGHILD MARIA8 NILSSON (JOHAN AKSEL FRITHIOF7, JOHANNE MARIE6 DISCHLER,
JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 )
was born 7 februar 1887 in Liljedal Glasbruk. Sverige, and died 1950 in Moss. 
Norge.
She married OLE OLSEN 1909 in Moss, son of EDVARDT OLSEN and ANDRINE JENSDATTER.
Children of BORGHILD NILSSON and OLE OLSEN are:
 30. i. ERLING9 OLSEN, b. 23 desember 1909, Moss. Norge; d. 31 desember 1989, 
 Moss. Norge.
 31. ii. ERNST WILHELM OLSEN RØYMSTAD, b. 18 juli 1912, Moss. Norge; d. Moss. 
 Norge.
 iii. VALBORG MARIE OLSEN, b. 22 november 1913, Moss. Norge; d. 1987, Moss. 
 Norge;
 m. IVER MARTINIUS FLØGSTAD.
 32. iv. JOHN OLSEN, b. 18 februar 1916, Moss. Norge; d. 1941, Moss. Norge.
 33. v.LILLY MARGRETHE OLSEN, b. 8 oktober 1923, Moss glassverk.
29. VENDLA MARGARETA8 NILSSON (JOHAN AKSEL FRITHIOF7, JOHANNE MARIE6
DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 
)
was born 21 september 1899 in Liljedal Glasbruk. Sverige, and died 2 november 
1983 in Moss. Norge.
She met (1) OLSEN. She married (2) SIGURD WALTHER HANSEN 13 juli 1929 in Moss.
Child of VENDLA NILSSON and OLSEN is:
 34. i. THORLEIF9 MAGNEM, b. 1920, moss. Norge.
Children of VENDLA NILSSON and SIGURD HANSEN are:
 35. ii. MARGOT9 HANSEN, b. 1929, Moss. Norge.
 iii. ROAR HANSEN, b. 1931.
 
Generation No. 8
30. ERLING9 OLSEN (BORGHILD MARIA8 NILSSON, JOHAN AKSEL FRITHIOF7, JOHANNE 
MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 23 desember 1909 in Moss. Norge, and died 31 
desember 1989
in Moss. Norge. He married ASTRID CHRISTOFFERSEN in Moss.
Children of ERLING OLSEN and ASTRID CHRISTOFFERSEN are:
 i. TURID10 OLSEN, b. 20 juli 1943, Moss.
 ii. LILL OLSEN, b. 1951, Moss.
31. ERNST WILHELM OLSEN9 RØYMSTAD (BORGHILD MARIA8 NILSSON, JOHAN AKSEL
FRITHIOF7, JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4,
MARIA ABELONE3 FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 18 juli 1912 in Moss. 
Norge,
and died in Moss. Norge. He married ASTRID OLSEN.
Children of ERNST RØYMSTAD and ASTRID OLSEN are:
 i. BENGT10 RØYMSTAD, b. 27 august 1937, Moss. Norge.
 ii. SISSEL RØYMSTAD.
 iii. METTE RØYMSTAD, b. 1955, Moss.
32. JOHN9 OLSEN (BORGHILD MARIA8 NILSSON, JOHAN AKSEL FRITHIOF7,
JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 18 februar 1916 in Moss. Norge, and died 1941 in 
Moss.Norge.
He married BORGHILD "BOYA" KRISTIANSEN Abt. 1937 in Moss.
Child of JOHN OLSEN and BORGHILD KRISTIANSEN is:
i. BERIT10 OLSEN, b. 18 januar 1938; m. ARVID FORSETHLUND. 
33. LILLY MARGRETHE9 OLSEN (BORGHILD MARIA8 NILSSON, JOHAN AKSEL FRITHIOF7,
JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3
FILION, JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 8 oktober 1923 in Moss glassverk. She 
married
THORALF SCHIANDER WILHELMSEN 1942 in Moss, son of EINAR WILHELMSEN and
ANNA ANDRESEN.
Children of LILLY OLSEN and THORALF WILHELMSEN are:
 i. SONJA MARGRETHE10 WILHELMSEN, b. 18 november 1941, Moss. Norge;
 m. TOR ASBJØRN BJERKETVEDT, 1959, Moss.ii. EVA VIGDIS WILHELMSEN,
 b. 9 august 1948, Moss. Norge; m. (1) RINO SOLBERG, 1967, Moss kirke;
 m. (2) ANDERS FÆGRI, 1984, Moss.
 iii. JANNE WILHELMSEN, b. 19 desember 1955, Moss. Norge;
 m. GEIR FLESJØ, 29 november 1975, Moss.
 iv. JON RAGNAR WILHELMSEN, b. 29 september 1957, Moss. Norge;
 m. METTE ANDRESEN, 7 juni 1982, Moss.
 v.PER OLE WILHELMSEN, b. 7 august 1966, Fredrikstad. Norge;
 m. CATHRINE HAMMOND MOE, Vestby kirke.
34. THORLEIF9 MAGNEM (VENDLA MARGARETA8 NILSSON, JOHAN AKSEL FRITHIOF7,
JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 1920 in moss. Norge. He married SONJA.
Children of THORLEIF MAGNEM and SONJA are:
 i. WENCHE10 MAGNEM, b. Moss. Norge; d. Moss. Norge.
 ii. ROGER MAGNEM, b. 1948.
 iii. ELLEN MAGNEM, b. 1952.
35. MARGOT9 HANSEN (VENDLA MARGARETA8 NILSSON, JOHAN AKSEL FRITHIOF7,
JOHANNE MARIE6 DISCHLER, JOHAN CHRISTIAN5, ANDREAS4, MARIA ABELONE3 FILION,
JOHANN2, ANTONIUS1 ) was born 1929 in Moss. Norge. She married TRYGVE RENNEFLOT.
Children of MARGOT HANSEN and TRYGVE RENNEFLOT are:
 i. ANNE10 RENNEFLOT, b. 1957.
 ii. INGSE ELISABETH RENNEFLOT, b. 1961.
 
anm: inlaga av Lars-Ivan Söderlund
top
 

Filnavnfilion familien.txt
Filstørrelse35.31k
Knyttet tilAntoine FILION

» Vis alle     1 2 3 4 Næste»