Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 159

      1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 # RESIDENCE: 10 Apr 1629, Fikk tomtebrev i Christiania av Statholder Jens Juel
# OCCUPATION: Tollskriver 1634-, senere Stiftsskriver i Christiania 
NIELSEN, Jørgen (I251)
 
2 --------------------------------------------
Fra Skovriderens hverdag:
Jerlev herred
1671-72
Onsdag den 27. september 1671:
Kgl. Maj.ts skovrider, velagt mand Morten Heiring, et synsvidne: Stævning til alle kongens tjenere i herredet. - Niels Jørgensen i Ødsted, Christen Jensen i Vork, Jens Jensen i Hesselballe, Niels Thomsen i Hjelmdrup og Niels Ballesgård og Oluf Mortensen i Bølling vidnede, at de næstforleden mandag var med skovrider Morten Hering i kongens skove for det at se og syne, hvorledes skovene med olden og afgrøde nu befinde. (Skovenes oldentilstand beskrives). 
HEIRING, Morten (I146)
 
3 ---------------------------------------------------------
Viborg Amt, Harre Herred
Hjerk med stednavnet Hjerk.
Roslev med stednavnet Roslev.
Tøndering med stednavnet Tøndering.
Vile med stednavnene Kybe og Vile.

Viborg Amt, Nørre Herred
Grinderslev med stednavnene Grinderslev, Mogenstrup og Stouby
Jebjerg med stednavnet Jebjerg.
Junget med stednavnene Grættrup og Grættrup Hede.
Selde med stednavnet Floutrup.
Thise med stednavnene Sønder Thise, Thise, Torp, Trilom og Veismark.
Torum med stednavnene Hinnerup, Torum og Møgeltorum.
 
THYGESEN, Jens Jeppesen (I228)
 
4 1757 gårdfolk Holtum mark LAURSEN, Michel (I131)
 
5 3´e kone til Mads. Familie (F42)
 
6

Født ca. 1620 i Amsterdam. Købmand.

Sejlede fra Amsterdam til Norge ca.1640.

Herman og Marens datter Barbara bliver gift med Herman Leopoldus, købmand og fra omkring 1
685 overformynder i Christiania.(Oslo)
Herman Leopoldus og Barbaras Søn Herman Leopoldus Løvenskjold har følgende omtale i Danske Adelsslægters årsbog:
HLL t
il Bolvig (1701-28), Bjørntved (ved Porsgrund, 1719), Ulefos Gaard (1720), Holden Jernværk (1727), Aggersvold (Tudse Hrd) (1737) og Birkholm (Merløse Hrd.) (1739) -, f. 18 Okt. 167
7 i Christiania, døbt der 24 Okt. død 16 Maj 1750 paa Birkholm, begr. 5 Juni i Nr. Jernløse "de Løvenskiolders Stamfader og Velgører, en Mand af gammel Norsk &A
Elig;rlighed, derfor tog han alles Agtelse med sig i Graven". - 1692 udenlands i Handelslære i Lübeck, 1693 til Amsterdam, 1695 tilbage til Christiania, 1698 tit. Kancellisekretæ
r, 1725 (23 Juli) Kancelliraad, 1731 kst. Amtmand i Bratsberg Amt, 1733 (21 Juni) virkl. Justitsraad, 1736 (7 Jan.) Kommitteret i General-Landets Økonomi- og Kommercekollegium, 1738 (29 Jan.) A
fsked og (21 Febr.) virkl. Etatsraad, 173 9, 6 Nov. optaget i Adelstanden med Navnet Løvenskiold, 1747 (4 Sept.) Konferensraad.

Tidligere aner til Herman Wiggers kan stamme fra Cathenhorn ved
Rheine. Se : www.rheineahnen.de <../index.htm> Domkellnerei - Heberegister I

 
WIGGERS, Herman (I87)
 
7 ?? - 1683 gift 1652 Hellig Trefoldighets kirke, Christiania JØRGENSDATTER, Maren (I88)
 
8 Af den Holstenske linie. - senere benævnt fynske linie da slægten fraflyttede Nordtyskland. Familie (F116)
 
9 Ankom sammen med sin søn til Fredericia d. 1-2. maj 1760.
Den 22.jul 1760 bosat i Frederikshøj 16, syd for Viborg.
Ejede 20 Rigsdaler.
Udrejst af landet i 1763, efter af have været på listen over uduelige og udygtigt befundne.
Han er opført som far til Vilhelm Simonsen, men var han det havde sønnen vel ikke heddet Simonsen men Johansen? Han er opført som far til V. i opgørelser, så måske er der en anden forklaring på navnet Simonsen. De er i hvert fald indvandret sammen og uden tvivl familie. 
Fitzner, Johan Gottlieb (I252)
 
10 Anna og Peder overtager Annexgården Skærup da de bliver gift i 1704.

(Anna Jepsdatter fra Vinding. Gård nr. 12. Jep Nissen). 
JESSEN, Peder (I63)
 
11 Anna og Peder overtager Annexgården Skærup da de bliver gift i 1704. JEPSDATTER, Anna (I64)
 
12 Anna og Peder overtager Annexgården Skærup da de bliver gift. Familie (F46)
 
13 Bendix Nielsen bor på gård nr. 16 i Vinding 1650-90 NIELSEN, Bendix (I61)
 
14 Berthel Mathias kom til København sammen med sine forældre i 1791 og blev senere uddannet som Hattemager i Nykøbing Sj. WIGGERS, Bertel Mathias (I75)
 
15 Beseglede 1454 til vitterlighed med biskop Jep Iversen Lange og 1462 sammen med Lage Olufsen og Gunde Nielsen Lange til vitterlighed med Erik Christiernsen Fasti. Var død 25/2 1486. Mogens Lange kunne tænkes at være opkaldt efter sin morfar Mogens Ebbesen Galt LANGE, Mogens Nielsen (I169)
 
16 Bolig og værksted i Bleggaardsgade 32 Vejle
Arbejdede 1911 hos Skomager Bentner i Grønnegade.

Folketælling 1901 Koldingvej 21 Vejle:
Forhus tilhøjre 1. sal
Hans Christian Hansen fast ophold i kom. 1898 Skomagersv. arbejdsplads Skomager Bentsen
Peterine Nielsen Ladegaard opgiver mere præcist (end ft 1911) Lindet, Skjærup Bye, Vejle Amt
Niels
Sofie
og
Ane Sofie Johansen Ladegaard, født 1834,Skjærup Sogn, Slægtning, Lever af formue, ægteskab 1859, ægteskab ophørt 1879 
HANSEN, Hans Christian (I14)
 
17 Bonde og Gårdbeboer i Jerrig Grindsted Sogn

Jens Jakobsen, Gaardmand i
Jerrig, der i Kirkebogen staar opført som død 5. December 1830 (65 Aar). Der tilføjes:
"Fandtes død paa Marken under sin Vogn, hvis ene Hjul var gaaet over hans Hals. Herved
skete den Mærkelighed, at Hestene blev rolig staaende for den tomme Vogn fra Kl. 7 om
Aftenen til Kl. 7 Morgen". Ulykken skete paa Modvig Agre, og Vognen har næppe været tom,
da han kom fra Mølle.

Fra: J.K. Nielsen
Træk af Grindsted sogns historie 
Jacobsen, Jens (I258)
 
18 Bor 1663 på Skærup Annexgaard (gård r. 15 i J.J.Ravn)
1704 overtager sønnen Peder Jessen. 
PEDERSEN, Jes (I210)
 
19 Bor i Almstok by 1880
FT: 1880
Samtlige personer i husstanden
Vejle, Tørrild, Randbøl, Almstok By, en Gaard, 8, FT-1880, C4395
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Kristian Andersen 59 Gift Huusfader og Gaardeier Heinsvig Sogn, Ribe Amt
Maren Jensen 49 Gift Hans Hustru Vorbasse Sogn, Ribe Amt
Inger Pedersen 19 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Marie Pedersen 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Laust Pedersen 15 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Peder Pedersen 14 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Marius Pedersen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Andreas Pedersen 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet 
ANDERSEN, Peder Kristian (I92)
 
20 Bor i Almstok by 1880 (Se folketælling hos Peder Kristian) JENSEN, Maren (I93)
 
21 Bor i København i 1801, måske også lidt før.
Er senere gift med en Soldat: Anna Marie Dischler blev viet 2. gang den 24 feb 1785 Garnisonskirken, København til Abraham Nielsen Biørndahl Garder til fods. (ifølge Lone Wiggers) 
DISCHLER, Anne Maria (I78)
 
22 Bor:Holtum mark KOED, Anna Iversdatter (I132)
 
23 bor:Øster Åst Lindeballe Sogn LARSEN, Vidrik (I40)
 
24 ca. 1675 fæster under Hvolgaard Gods ERICHSEN, Niels (I106)
 
25 Cathrine Jørgensdatter fra Rue bosat Jelling gift med Hans Jensen, Hjulmager og fæster
Skibet kirkebog (1787-1815, Skibet, Tørrild, Vejle Amt) født:15.april 1791 
JØRGENSDATTER, Cathrine (I161)
 
26 Christen Christensen blev kaldt Christen Sand Christensen, Christen (I264)
 
27 Christopher overtog ved giftemålet Anna Maria's fødegård i Plougslund.
Skøde d. 4. Maj 1813, Købspris 100 Rigsbankdaler sølv w. 
NIELSEN, Christoffer (I94)
 
28 Christopher overtog ved sit giftemålet med Johanne hendes afdøde mands gård i Plougslund, og drev den i en årrække, hvorefter sønnen Niels overtog den.  JENSEN, Christoffer (I104)
 
29 Da Alsace er et grænseområde er der flere navneversioner, men det er helt sikkert Antoine og Gabrielle:

1.
Maria Antonia Filion Bandin
Germany Marriages, 1558-1929 spouse: Joannes Haas
marriage: 15 Jan 1742 — Katholisch, Landau In Pfalz Stadt, Pfalz, Bavaria

3.
Maria Petra Filionbardin
Germany Marriages, 1558-1929 parents: Antony Filionbardin, Maria Gabriely
spouse: Nicolaus Mangeon
marriage: 09 Jan 1729 — Katholisch, Landau In Pfalz Stadt, Pfalz, Bavaria

5.
Maria Antonia Filionbandin
Germany Marriages, 1558-1929 parents: Antony Filionbandin, Maria Gabrielis Soubrin
spouse: Nicolaus Antonius Buque
marriage: 28 Apr 1720 — Katholisch, Landau In Pfalz Stadt, Pfalz, Bavaria

 
FILION, Antoine (I179)
 
30 Da Ifver Hansen Koed dør i 1703 beholder Malleene gården. Omkring 20 år senere har to sønner taget del i driften, men i 1733 anføres Malleene stadig som ejer. Sø
;nnen Hans bliver gift 1749 med Else Lauridsdatter Buk fra nabogården nr.14. Sandsynligvis har han overtaget nr.13 fra moderen ved den lejlighed. 
SØFRENSDATTER, Maren (I149)
 
31 Daglejer i agerbruget NIELSEN, Rasmus Peder (I42)
 
32 Degn i Vorbasse og Grene MUNCH, Stephan Thomsen (I119)
 
33 Den 10. april 1657 fik han bestalling som skovrider på Koldinghus. Han var efter svenskekrigene med til at besigtige skaderne på gårdene i området. Han ophørte med hvervet i ca. 1682. (Udnævnt af Chr. IV).

Han boede på "Rønshauge" ved Håstrup. (Idag Rønshave). (Vejle Amt, ved Håstrup/Smidstrup)

Rønshauge har tidligere været en hovedgård ejet af Henrik Vind i 1525. Henrik var først gift med Anna Skeel. seere er den i slægten Skrams eje, og Anna Skram mageskifter 1579 gården til kronen. Herefter fæstes den ud og er ikke længere hovedgård. Da Morten Heiring har Rønshauge er den på 9 td. hartkorn, som beskrives som en meget stor gård.

Hed han Hansen også?
Brusk Herreds Tingbog
Løffuerdagenn den 26. januari ano 1661

(31) Hanß Staffennßenn deellefouget for:ne Morten Herring schouffrider beschyldte for leyemoll,
hand haffuer begannget med Kiersten Nielßdatter i Colding, formindte hand derfor burde
sinn bøder till Kongl. Maytz. att wdlegge eller lide namb aff sin buo och guodtz, huor det
findiß. Det med att beuisße fremlagde hand Hæderlig och Wellerde Mand Mester Ancher
Søffrinnßen, sogneprest i Coldingh, hanß zeddell, lydendiß: Anno 1659 den 11. martij ehr
døbt vdi Colding kierche itt slegfred pige barnn, moderenß naffn /14v/ Kierstenn Nielsdatter,
barnefader neffnt wed daabenn Mortenn Hanßennn schowridder, wed huilchenn barnefaderß
bekiendelße for(:ne?) Kierstenn Hanßdatter(!) wedstod for Kolding meenigheds forsammelling,
der hun saadann begangenn forargelße obenbarlig bekiente och affbad dominica quasimodo
genniti anno 1660. Till witterlighed wnnder bekreffter den 25. januari 1661 Ancher Søffrinßen.
Huilchet same breff, som i dag for domb bleff lest och paaschreffuenn, i sig selffuer wduisßer.
Effter diß forberørt leiglighed war for:ne Hanß Staffenßen deellefouget derpaa domb begierindiß.
Saa mødte for:ne Mortenn Hering schouffrider och dertill suaret, att det iche war hannom
eller hanß naffn, forschreffne zeddell om formelder, menß det motte werre enn andenn, som
haffuer samme naffnn, tilmed iche weed sig att haffue hafft med samme quinde noget att bestille
i nogen mader, huorfor hand iche widste dennem noget der till att suare, menß formindte sig for
tiltalle quit att werre. Daa for tilfald bleff sagenn opsatt wdi trei wger.

Dette taler imod efternavnet Hansen:
Person- og stednavnegister
til
Brusk Herreds Tingbog 1661

Morten Andersen Hering, skovrider i Brusk og Jerlev
herreder, 12/6, 19/6, 3/7, 31, 32, 74, 94, 114,
175, 294, 340. – Hansen, skovrider, 32, 114. 
HEIRING, Morten (I146)
 
34 Den 8. Januar 1567 fik Provsten efter Hertug Hans den ældres Forbøn Kongens Løfte om, at en af Sønnerne, Jens eller Niels, maatte blive Faderens Eftermand i Embedet; endvidere fik den, der blev den heldige, Kongens Brev paa, at han indtil videre maatte vedblive at oppebære Kongetienden af Egtved Sogn, som Mads Buch, Faderen, var forlenet med saa længe han levede.

Aa. Dahl, Danm. Præstehist. Bind 68.Sp. Egtved-Ødsted, Jerlev Herred, Vejle Amt, Haderslev Stift.
Gift 1.g. 15?? Lene Christiansdatter.Gift 2. 15?? Ursula Caspersdatter Levede 1608; 2S, 2 Dtr. Se Eftm. Niels M.B. i Vejle-H; S. Sørensen i Verst-B; Jens M.B. i Graverslund. 
BUCH, Mads (I127)
 
35 Den fynske linie af familien Revenlow.

I "Danmarks Adels årbog," årg.1939 nævnes 1358-63. I 1363 var han ridder .


Henrik Jensen Reventlow beseglede 1358 som forlover for hertuginde Rikarda forliget mellem kong Valdemar og hende om Als.

Han var gift med Ingeborg N.N. , der levede 1432, da hun solgte gods til Sten Basse.

Siges at have ejet Søbo

Se: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I1249&tree=2 
REVENTLOW, Henrik Jensen (I193)
 
36 Den første kendte mand af slægten, Gotskalk Reventlow, som nævnes 1223 var vasal af grev Albrecht 2. af Orlamünde, og var stamfader til den holstenske linje. I 1272 skænkede 2 af hans sønner, Hartvig og Henrik Reventlow, som boede på Dransau i Østholsten, jord ved Osterrade i Ditmarsken, hvor der tidligere havde været et familiekapel indviet til St. Peter, til de fattige og klosteret i Itzehoe. Jorden var efter familiens fraflytning Ditmarsken ikke længere så betydningsfuld.

http://da.wikipedia.org/wiki/Reventlow

Flere oplysninger
http://runeberg.org/haandlex/2/0885.html 
VON REVENTLOW, Gottschalk (I199)
 
37 Der bor en Maren i hr. Staffens præstegård i 1635.
Hvis hun er moderen til alle de 16 børn, er hun på dette tidspunkt omkring de 75 år.
Det vides, at Staffen Sørensen var far til 8 sønner og 8 døtre jf. Pontoppidans Danske Atlas, der omtaler et epitafium, som hang i kirken.
Dette er forlængst væk. To udsavede vinger med rødbrun bemaling, der befinder sig på kirkeloftet, stammer måske herfra.
I præstegården indrettede Christian IV værelser, som han kunne benytte, når han var på jagt i området.

(Da han dør i Veerst, antager jeg det var der omtalte præstegård er.)(Ca. 5km s/v for Egtved) 
SØRENSEN, Stephan (I125)
 
38 Der findes flere med navnet Ladegaard i Pjedsted og bredstrup, men navnet Ladegaard kan skyldes Hønborg Ladegaard som ligger ved Skærbæk.
Ud mod Lillebælt på et engdrag mellem høje banker ligger det markante, middelalderlige Hakenør Voldsted, der engang dannede fundament for Høneborg Slot (Hønborg - Henneberg).
Henborg, i 1369 kaldet Hønæbørigh og 1429 Hønburgh. 
LADEGAARD, Niels Pedersen (I73)
 
39 Deres børn:
a. Jep Nielsen Buch
b. Iver Nielsen Buch, f. omk. 1430, jf. Danmarks Middelalderlige Breve nævnt i Nagbøl 1468 og 1479 som værende bror til Jep Buch.

Mulige slægtninge:
I 1387 nævnes en Peder Buck, som havde et latinsk brev (skøde) på godset Reffuinggelund erhvervet fra Elsze Olluffsdatter. (De ældste danske Archivregistraturer). 8/3 1388 sælger og skøder væbnerne Jens Buk og Niels Elevsen deres hustruers arvegods i Malt herred til Knud Lavesen.

(Thelma Jexlev: Lokalarkiver til 1559, gejstlige arkiver).

 
BUCH, Niels Iversen (I166)
 
40 Dimitterede fra Jelling Seminarium 1903
Lærer på Skjold Skole (1903-05)
Lærer på Auning Skole (1905-18)
Førstelærer Give Skole (1918-44)
(35-44) Amtsskolekonsulent (Vejle Amt)

Auning Idræt Forening:
AIF- Stiftet den 10. oktober 1904 med lærer Johannes Jeppesen som formand. Blev fra starten medlem af Randers Amts Skytte-, Gymnastik & Idrætsforening og noget der hed Oplands Bold-Union.

Var personlig ven med Jeppe Aakjær som han kendte fra hjemstavnen i Salling. (fortalte Povl)

Se dokument:Nekrolog fra Veje Amt Årbog 1944
(VA årbog 1944 V.Winter) 
Jeppesen, Johannes (I16)
 
41 Efter 14 års ægteskab fik Esther og Johannes deres eneste barn p.v.
Esther flyttede efter sin mands død i 1943 til Valby.
Povl læste på polyteknisk læreranstalt.
 
WIGGERS, Esther Magdalene (I17)
 
42 Ejer af Urup i Slaugs herred. Måske er hans titel Ridder. Angives også som ejer af Lydum og Kroghsgaard.

Fra FinnHolbek.dk:

købte 1371 Gods i Skads Herred af Botilda Esge Eskildsens, var 1377 nærværende paa Varde Sysselting og 1378 i Ribe Domkirke Voldgiftsmand i en Trætte mellem en Kannik smst. og Henneke Limbek, beseglede 1387 til Vitterlighed med Anders og Jens Pedersen (Panter) og fører da de tre Roser, var 1389 nærværende paa Skads Herredsthing, udstedte 1392 sammen med (sin Fætter og sine Sønner) Peder Jensen og Oluf og Gunner Thomesen et Vidne i Ribe Domkirke. 
LANGE, Thomas Iversen (I175)
 
43 Elisabeth Kirstine Margrethe Vilhelmsdatter Fitzner.
I sit andet ægteskab (fra 1807)var hun gift med Johan Christoffer Öhlenschläger, som videreførte gården i Plovslund. 
FITZNER, Elisabeth K.M.V. (I99)
 
44 En datter af Mogens Lange kendes ikke med sikkerhed!(skriver nogle), Hun nævnes dog i mange slægtstavler, så jeg vælger at anerkende hendes eksistens, check selv på google. MOGENSDATTER (I164)
 
45 Enke ved brylluppet 7. maj 1789 Sørensdatter, Maren (I281)
 
46 f. omk. 1330, død efter 1400 i Nagbøl, boede i ”Tammesbøl”, Skanderup sogn.
Hustru kendes ikke.
Kancelliets Brevbøger meddeler følgende: “Nedennævnte jorder og ejendomme, som folk i fordums tid i følge de af hr. Knud Mogensen (Buch) i Nagbøl, sognepræst i Skanderup, fremlagte vidisser af Skanderup kirkes bog og gamle missale (messebog) har givet til Skanderup præstegård i Nagbøl, herefter altid skulle høre til denne præstegård, nemlig en jord vest for Vaiberg, som Knud Buch og Ancker Buch 1480 har givet til den daværende sognepræst hr.Anders Pedersens underhold. Frepe toft som Tuli Mørck har givet, for hvilken han har tre agre i Thamisbølle, to agre kaldede Kleingsmedtz toft, som Tuli Mørck 1397 har givet...”. 
MØRCK, Tuli Hansen (I168)
 
47 Faddere til dåben er en meget fornem liste af de absolutte spidser i Christiania:Cancellie Raad Jacob Leuk, Commerse Raad Christian Ancher, Mons. James Collet, Angl. Justits Raad Resens ??, samt jomfru Leuch og Stolter.
Fra Wiki: Christian Ancher (født i Søndre Land 27. november 1711, død i Christiania 9. januar 1765) var en norsk godseier, kjøpmann og justisråd tilhørende den norske slekten Anker. Han var sønn av sogneprest Bernt Anker og hustru Karen Tanche. Ancher er blant annet kjent for sin rolle som byggherre for Paléet i Christiania.[1] Christian Anker giftet seg med Karen Elieson (1723–1806).

Ekteparet fikk fire barn, blant disse senere kammerherre og eier av Frogner hovedgård Bernt Anker (1746–1805), gift med Mathia Collett (1737–1801); statsminister Peder Anker (1749–1824), eier av Bogstad gård og Bærums verk, og grosserer Jess Anker (1753–98).

-------------------------------------------------------

Jørgen som blev gift i Hurdal 1774, er senere porcelænsmaler i København. (Må være på den nystartede Kgl. Porcelænsfabrik).
Det lader ikke til at de fine forbindelser har holdt - grunden kendes ikke p.t.
 
WIGGERS, Jørgen (I77)
 
48 Familie--(far og mor til Gjertrud)

Mand: Johannes Michelsen
------------------------------------------------------------------------------
Født: 4 jul 1811 i Holtum, Grejs-Sindbjerg sogn
Død: 15 jul 1857 i Risum, Åsted, Salling
Far: Michel Lauritzen
Mor: Anne Iversdatter Koed
------------------------------------------------------------------------------
Hustru: Abbelone Laursdatter
Gift: 14 apr 1835 i Hvejsel kirke
------------------------------------------------------------------------------
Født: 22 sep 1811 i Vindelev
Død: 12 jan 1897 i Aasted s, Harre h, Viborg a
Far: Laust Christian Andersen
Mor: Gjertrud Andersdatter
------------------------------------------------------------------------------
M Barn 1: Michel Christian Johannesen Tingholm
Født: 02 maj 1838 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: 10 mar 1840 i Ildved Mark, Hvejsel
K Barn 2: Gjertrud Marie Johannesen Tingholm
Født: 26 sep 1840 i Ildved, Hvejsel s, Vejle amt
Død: 26. juli 1916 i Selde K
Barn 3: Ane Johanne Thingholm
Født: 16 mar 1842 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: 30 sep 1846 i Ildved, Hvejsel
K Barn 4: Laura Johannesen Tingholm
Født: 11 feb 1844 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: 28 apr 1880 i Risum, Aasted, Viborg a
M Barn 5: Mikkel Christian Johannesen Tingholm
Født: 6 nov 1845 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: 15 jan 1887 i Aasted, Viborg a
M Barn 6: Laurs Johannessen Thingholm
Født: 12 apr 1848 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: 2 jul 1849 i Ildved
M Barn 7: Laurs Johannesen Thingholm
Født: 22 feb 1850 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: i Ålborg
M Barn 8: Andreas Johannessen Thingholm
Født: 26 dec 1851 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: i Hjerk (Vile eller Hjerk sogn Harre h, Viborg a)
M Barn 9: Frederik Johannessen Thingholm
Født: 6 okt 1853 i Ildved Mark, Hvejsel
Død:
K Barn 10: Ane Johannessen Thingholm
Født: 24 mar 1856 i Ildved, Hvejsel s, Nørvang h, Vejle a
Død: i Hjerk Mølle  
THINGHOLM, Gertrud Marie (I23)
 
49 Folketælling 1850:
Ribe, Slavs, Vorbasse, Vorbasse Sogn, Fitting Bye, 2, en Gaard, 49, FT-1850, C8938
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Sørensen 52 Gift Gaardmand og Huusfader her i Sognet [Vorbasse]
Mette Christensdatter 44 Gift hans Kone Rugsted By, Ødsted Sogn, Veile Amt
Søren Hansen 20 Ugift deres Børn her i Sognet [Vorbasse]
Ane Hansen 17 Ugift deres Børn do [her i Sognet [Vorbasse]]
Christen Hansen 15 Ugift deres Børn do [her i Sognet [Vorbasse]]
Rasmus Madsen Hansen 13 Ugift deres Børn do [her i Sognet [Vorbasse]]
Niels Hansen 10 Ugift deres Børn do [her i Sognet [Vorbasse]]
Jacobine Jørgensen 19 Ugift Tjenestepige Briesten Sogn, Weile Amt 
Sørensen, Hans (I266)
 
50 Folketælling 1901:
Koldingvej 21 Vejle
Ejer: Thomas Hansen

Forhus tilhøjre stuen:
Thomas Hansen født 17.marts 1845 Øster Snede - Taget ophold i Vejle kommune 1873 - sidste opholdssted: Grejs Vejle Amt Erhverv:Koholder gift 2. gang 1883
Sørine Hansen 10.marts 1859(39)? Holtummark Grejs sogn
5 børn se skærmdump--

Hus i flere etager med flere lejligheder som udlejes.
Hans Christian og Peterine bor på 1. sal de første år de et gift før de flytter om i Bleggaardsgade. Niels og Sofie er født der. 
HANSEN, Thomas (I44)
 

      1 2 3 4 Næste»