Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 159

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Mads Hansen Munch var fæster af Knurborggaard og sognefoged for alle tre kolonibyer (samt teglværksleder) MUNCH, Mads Hansen (I114)
 
102 Maren ? bor på gård nr. 16 Vinding 1650-90 Maren (I62)
 
103 Maren Hansdatter bor på Gård nr. 12 Vinding HANSDATTER, Maren (I66)
 
104 Maria Gabriel Sanbris (b. Abt. 1678, d. Aft. 1720)
Maria Gabriel Sanbris was born Abt. 1678 in Katolisch,Landau,Pfalz,Germany, and died Aft. 1720 in Mainz,Germany. She married Antonius Filion on 1699 in Katolisch,Landau,Pfalz,Germany.

More About Maria Gabriel Sanbris and Antonius Filion:
Marriage: 1699, Katolisch,Landau,Pfalz,Germany.

Children of Maria Gabriel Sanbris and Antonius Filion are:

1. +Johann Filion, b. 1700, Mainz,Germany, d. 1777, Hurdal,Norway.
2. Christian Filion, b. 1708, Mainz,Germany, d. date unknown.
3. Elizabeth Filion, b. 1710, Mainz,Germany, d. date unknown.

Kilde:http://familytreemaker.genealogy.com/users/g/a/t/Wendy-Jean-Gatlin/WEBSITE-0001/UHP-0578.html 
SANBRIS, Maria Gabrielle (I180)
 
105 Måtte ud at arbejde på en gård allerede som 9 årig.
Blev senere udlært som gørtler (en håndværker der fremstiller og reparerer mindre genstande af
messing, kobber, bronze eller andre metaller, fx navneskilte, dørgreb, beslag).
Det var imidlertid svære tider i tyverne, og da hans mor startede en lille købmandsforretning, endte det med at han overtog den, udvidede med et rigtigt butikslokale, og drev den med succes til pensionsalderen.(1923-1967 - 44år!)
 
VIDRIKSEN, Holger Johannes (I10)
 
106 Møllen i Bregning:(Fra Mikkelsens bog om Gauerslund Sogn)

Det ser ud til, at Peder Nielsen (Wormb) er møller indtil omk. 1664. Efterfølgeren er Mads Christensen, gift med Anne Thomasdatter. Der har ikke været meget at råbe hurra for, thi møllen var blevet afbrændt under svenskekrigene, og 30-35 år efter var der stadig kun mangelfulde huse på stedet.

I 1686 overtager sønnen Thomas Madsen og hans kone Gjertrud Thomasdatter stedet, som i matriklen 1688 beskrives: "Møllen er gandsche øede." 
CHRISTENSEN, Mads (I206)
 
107 Niels Buch født omk. 1390., Nagbøl, Ribe amt. Gift med:

NN Tullisdatter. Selvejerkone i Nagbøl, Skanderup
født omk. 1390 
TULISDATTER (I167)
 
108 Niels overtog i 1777 sin fødegård, den halve Vestergård i Plougslund,
den drev han indtil 1826, da han afhændede den til sønnen Mads.
Gården matrikuleredes under nr.1, og ved opmåling i 1791 fik den
206 ha. Gården står i Slaugs Herreds brandtaksationsprotokol 1802
til 450 Rigsdaler 
CHRISTOFFERSEN, Niels (I96)
 
109 Nis Jepsen bor på Gård nr 12 Vinding 1640-80 JEPSEN, Nis (I67)
 
110 nr.16 Skærup er et Bol ejet af Kirken.
Fæster i 1663 er Niels Hansen Thuesen.
Mellem 1670-90 overtager sønnen Niels Nielsen Thuesen Bolet. 
THUESEN, Niels Hansen (I209)
 
111 Nævnes i kirkebog for fødsler (Datteren) Hans Jensen af Rue. (Nedenfor Kærbølling bakke mellem Bredsten og Skibet).
Fæster og hjuler
(Fæstebonde og hjulmager, vi ser at håndværk ligger til familien jvf. senere skomager,snedker,skrædder blandt efterkommerne). 
JENSEN, Hans (I160)
 
112 Omtales som borger i Ribe, stammer måske fra Marbæk i Hostrup sogn ved Varde. Christen Marebæk. Borger i Ribe født omk. 1575 i Ribe, død omk. 1620 i fangenskab i Tyrkiet.

Kilde:http://www.elisabethborries.dk/14297327


Christen Marebæk, borger i Ribe, f. omk. 1565, d. 1620’erne i fangenskab i Tyrkiet. Biskop Peder Hegelund noterede i sine almanakoptegnelser 16/1 1592, at Christen Marebæks skib forliste. Det fremgår af Ribe bys regnskaber for årene 1626-30 bl.a., at 150 rigsdaler, som skulle have været sendt til Tyrkiet for at løskøbe Kristen Maribæk, var, da denne var død i fangenskabet, af lensmanden i forening med borgmester og råd skænket til byens gilde. Navnet Marebæk stammer formentlig fra stedet Marebæk i Hostrup sogn. Hustru kendes ikke. Dog er det muligt, at hun er den Maren Christens, hvis ligsten i Vorbasse kirke har resterne af en indskrift, der tydes således: ”Anno 1654 skærtorsdag kom salig Maren Christens til rolighed. Samme år den 22. august hendes søn Jørgen Christens(en), som ligger her ved hendes venstre side. Hans alder 38 år …”.Sognepræst Peder Christensen Marebæk kan have sat stenen over sin mor og sin bror. Tidsmæssigt kan det passe. Begge kan være døde under pesten i 1654. Deres barn: a. Peder Christensen Marebæk, f. omk. 1600, ane nr. 198.Kilde:Greens anetavle se pdf-fil 
MAREBÆK, Christen Iversen (I123)
 
113 Overtager Bol i Skærup (nr.16) et tidspunkt efter 1670.
1689 er NNT fæster af gård nr. 3 i Svinholt. Efter JJ Ravn indgår han da ægteskab med Karen B.J.J. Ravn: Holman Herred

Skifte efter Niels Nielsen Thuesen1698:

Der er da af Bygninger tre Længer der er ret gode, og en Besætning af 4 Heste, 6 Køer, 4 Stude, 12 Ungnød, 14 Får, 7 Lam, 6 Svin, 4 Gæs og 14 Gæslinger.

Enken sad med Gården til hendes søn Bendix Nielsen f. 1694, 1726 overtog den. Han blev da gift med Peder Jessens datter Anne f. 1705, på Annexgården i Skærup. 
NIELSEN THUESEN, Niels (I59)
 
114 Peder Jessen er født på gården Mtr.nr. 4a i Moltkenberg, og han overtog selv gården efter sin moder og overlod den til sønnen Jes Pedersen JESSEN, Peder (I91)
 
115 Peder Nielsen er fæster af gård på matr.3 i Plovslund NIELSEN, Peder (I102)
 
116 Ribe, Slavs Herred, Vorbasse, Neder Moltkenberg - En gård - benævnes gårdmand.(FT-1840)

Boede ved FT-1834 Ribe, Slavs; Vorbasse, Colonie Skoledistrict Colbjørnsenfade - En gård. 
JESSEN, Peder (I91)
 
117 Ridder?

Om et af hans børn:

Thorkild Ebbesen Lange, nævnes 1314 på Viborg Landsting blandt dommerne over de oprørske jyder.

Beseglede 1326 Kong Valdemars håndfæstning. Var 1333 ridder. Hans segl fra 1315 viser de tre roser.
(Bror til Iver Ebbesen Lange)

Slægten stammer ifølge et familiesagn fra Østrig, hvor den hed Rosenfeld.

Meget mere om det på:

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I21527&tree=2 
LANGE, Ebbe (I178)
 
118 Ridder? LANGE, Iver Ebbesen (I177)
 
119 Rytter, jordløs huusmand og daglejer FT-1801 Viborg,Harre,Aasted,Aasted Bye
Bem. Det er set at "jordløs husmand" har 1.t. land (ca. 3500 kv.alen).
Landhærens reservemandskab bestod af ca 20000 danske bondesoldater, landmilitsen, som øvede et par timer om søndagen samt deltog nogle få uger årlig i øvelser, men ellers passede deres civile job.
Men 1670 oprettedes ryttergodser af en del krongods, som herefter skulle tjene som underhold for det nationalt udskrevne rytteri i reserven. I begyndelsen skulle bonden eller hans sønner selv stille som rytter, men efterhånden afløstes denne pligt, så han betalte andre for at stille i sit sted.

Jens J T kan være betalt af bonden han arbejder for, til at møde for ham eller hans søn.
Da han benævnes liv dragon kan han tilhøre 5. Dragonregiment i Randers.

Jens Jeppesen Thygesen fra Lille Thorum
Dorthe Olesdatter fra Gröning

Aasted kirkebog 1799: Liiv Dragonen Jens Jeppesen Thygesen
Torum Kirkebog 1771: dåb af Jens, faren Jeppe Thÿggesen af Hinderup (ved Thorum) 
THYGESEN, Jens Jeppesen (I228)
 
120 Samtlige personer i husstanden

Holbæk, Merløse, Holbæk Købstad, Holbæk Købstad, (Studiestræde No). 129.e., , FT-1850, C7537
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen 49 Gift Tøflemager og Husfader Stenmagle Sogn Sorøe Amt
Birthe Hansdatter 50 Gift Hans Kone Søndersted Sogn Holbek Amt
Maria Sophie Jensen 16 Ugift deres Døttre Holbek
Andrea Berthine Jensen 8 Ugift deres Døttre Do (Holbek)
Hendrik Edvard Aihon?? 38 Ugift Malermester Bogense 
HANSDATTER, Birthe (I227)
 
121 Samtlige personer i husstanden

Holbæk, Merløse, Holbæk Købstad, Kirkestræde, No. 126, 123, FT-1845, C3384
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Conrad Julius Koefoed 45 Gift Lærer ved Friskolen Vissenberg i Fyen
Karen Christine Jensen 40 Gift hans Kone Svinninge Sogn, Holbek Amt
Ane Kirstine Svensen 24 Ugift Tjenestepige Aagerup Sogn
Johanne Lund 66 Enke Lærerinde ved Borks Skole Brønshøj Sogn, Kbhn Amt
Jonsine Kraul?? 25 hendes Datter Kbhn
Niels Jensen 43 Gift Opsynsmand ved Fattighuset Stenmagle Sogn, Sorøe Amt
Berte Hansdatter 45 Gift hans Kone ??sogn, Holbek Amt
Anette Jensen 16 Ugift deres Datter Do[??sogn, Holbek Amt]
Jens Jensen 13 Ugift deres Søn Do[??sogn, Holbek Amt]
Marie Sophie Jensen 11 Ugift deres Datter Holbek
Andrea Jensen 3 do[deres Datter] Do[Holbek]
Maren Slegter?? 60 Gift Fattiglem Butterup Sogn Holbeks Amt
Maren Hansen 68 Enke do[Fattiglem] K Saabye Sogn, Holbek Amt
Sidse Birk 67 Enke do[Fattiglem] Butterup Sogn Holbeks Amt
Johanne Olsens Enke 62 Enke do[Fattiglem] Undløse?? Sogn, Holbek Amt
Kirsten Petersens Enke 62 Enke do[Fattiglem] Asmindrup Sogn Holbek Amt
Magrete Petersens Enke 73 Enke do[Fattiglem] Sønder Jernløse Sogn, Holbek Amt
Kirstin Heide 68 Enke do[Fattiglem] Sverrig
Jens Larsen Andersen 53 Gift do[Fattiglem] ??sogn, Frederiksborg Amt
Johanne Jørgensdatter 55 Gift hans Kone. Fattiglem Taastrup Sogn, Holbek Amt
Ane Jensdatter 18 Ugift deres Datter Holbek
Karen Jensdatter 10 Ugift do[deres Datter] Holbek
Sidse Lorentzens Enke 39 Enke Fattiglem Do[Holbek]
Marie Lorentzen 9 hendes Datter Do[Holbek]
Hans Lorentzen 5 hendes Søn Do[Holbek]
Kirstine Lindenhofs Enke 53 Enke Fattiglem Holbek
Johanne Carlsen 71 Enke do[Fattiglem] Dygeboda ?? i Sverrig
Marie Petersen 32 Ugift do[Fattiglem] Holbek
Birgitte Nielsen 47 Ugift do[Fattiglem] Do[Holbek]
Christian Madsen 59 Ugift do[Fattiglem] Kallundborg
Niels Gregersen 65 Ugift do[Fattiglem] Hørbye Sogn Holbeck Amt
Peter Hansen 66 Enkemand do[Fattiglem] Søstrup Sogn Holbek Amt
Johan Slechter 79 Gift do[Fattiglem] Westphalen
Lars Andersen 55 Enkemand do[Fattiglem] Hagested Sogn, Holbek Amt
Frederik Helger 32 Ugift do[Fattiglem] Aagerup Sogn, Holbek Amt
Otto Lange 64 Ugift do[Fattiglem] Holbek
---------------------------------------------------
Om Holbæk fattighus: http://www.holbmus.dk/?open=24
---------------------------------------------------
Fem år efter:
Samtlige personer i husstanden

Holbæk, Merløse, Holbæk Købstad, Holbæk Købstad, (Studiestræde No). 129.e., , FT-1850, C7537
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen 49 Gift Tøflemager og Husfader Stenmagle Sogn Sorøe Amt
Birthe Hansdatter 50 Gift Hans Kone Søndersted Sogn Holbek Amt
Maria Sophie Jensen 16 Ugift deres Døttre Holbek
Andrea Berthine Jensen 8 Ugift deres Døttre Do (Holbek)
Hendrik Edvard Aihon?? 38 Ugift Malermester Bogense 
JENSEN, Niels (I226)
 
122 Samtlige personer i husstanden

Holbæk, Ods, Asnæs, Høve, Hus Mtr. 50a, 43, FT-1890, C5340
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Vilhelm Viggers 50 Gift Husfader Maler Nykjøbing Sj
Karen Rasmussen 30 Gift Husmoder - Rakløv Sogn
Cisilie Viggers 16 Ugift Barn - Asnæs
Niels Viggers 11 Ugift Do [Barn] - Do [Asnæs]
Astrid Viggers 9 Ugift Do [Barn] - Do [Asnæs]
Ester Viggers 9 Ugift Do [Barn] - Do [Asnæs]
Andrea Bertine Viggers 8 Ugift Do [Barn] - Do [Asnæs]
Aage Viggers 4 Ugift Do [Barn] - Do [Asnæs]
Agnes Viggers 2 Ugift Do [Barn] - Do [Asnæs] 
WIGGERS, Wilhelm (I24)
 
123 Samtlige personer i husstanden

Ribe, Skast, Næsbjerg, Skonager Bye, En Gaard, 32, FT-1840, C8562
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Christensen 70 Enkemand Fæstegaardmand
Christen Pedersen 33 Gift Hans Søn, driver Gaarden med Faderen
Else Kirstine Pedersdatter 43 Gift Sønnens Kone
Ane Marie Christensen 13 Ugift Deres Børn
Kirstine Marie Christensen 11 Ugift Deres Børn
Kirsten Christensen 16 Ugift Deres Børn, nærer sig ved Haandarbeide
Peder Christensen 9 Ugift Deres Børn
Birthe Christensen 7 Ugift Deres Børn
Martin Peder Christensen 5 Ugift Deres Børn
Ole Peder Christensen 2 Ugift Deres Børn
---------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Skast, Næsbjerg, Næsbjerg Sogn, Skonager, en Gaard, 35, FT-1850, C9166
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Pedersen 43 Gift Gaardmand, Huusfader Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Else Kirstine Pedersdatter 53 Gift hans Kone Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Maren Christensen 25 Ugift Deres Børn Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Kirsten Maria Christensen 21 - Deres Børn Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Peder Christensen 19 - Deres Børn Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Martin Peder Christensen 15 - Deres Børn Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Ole Peder Christensen 12 - Deres Børn Do - Her i Sognet ( Næsbjerg)
Birthe Christensen 17 - Deres Børn Do - Her i Sognet ( Næsbjerg) 
PEDERSEN, Christen (I201)
 
124 Samtlige personer i husstanden

Ribe, Skast, Næsbjerg, Skonager Bye, En Gaard, 32, FT-1840, C8562
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Christensen 70 Enkemand Fæstegaardmand
Christen Pedersen 33 Gift Hans Søn, driver Gaarden med Faderen
Else Kirstine Pedersdatter 43 Gift Sønnens Kone
Ane Marie Christensen 13 Ugift Deres Børn
Kirstine Marie Christensen 11 Ugift Deres Børn
Kirsten Christensen 16 Ugift Deres Børn, nærer sig ved Haandarbeide
Peder Christensen 9 Ugift Deres Børn
Birthe Christensen 7 Ugift Deres Børn
Martin Peder Christensen 5 Ugift Deres Børn
Ole Peder Christensen 2 Ugift Deres Børn 
Christensen, Peder (I270)
 
125 Samtlige personer i husstanden

Vejle, Tørrild, Randbøl, Frederikshaab By, en Gaard "Reventlovshede", 18, FT-1880, C4395
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Kristian Nissen 64 Gift Husfader, Landmand Randbøl Sogn, Vejle Amt
Elisabeth Kirstine Nissen født Kristoffersen 60 Gift Hans Hustru Grene Sogn, Ribe Amt
Kathrine Jensen 24 Ugift Deres Barn Randbøl Sogn, Vejle Amt
Nielsine Jensen 19 Ugift Deres Barn Randbøl Sogn, Vejle Amt
Jens Pedersen 26 Ugift Tjenestekarl Randbøl Sogn, Vejle Amt
Jens Kristian Nissen Jensen 5 Ugift Plejesøn Heinsvig Sogn, Ribe Amt 
PEDERSEN, Jens (I30)
 
126 Samtlige personer i husstanden

Vejle, Tørrild, Randbøl, Frederikshaab By, en Gaard "Reventlovshede", 18, FT-1880, C4395
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Kristian Nissen 64 Gift Husfader, Landmand Randbøl Sogn, Vejle Amt
Elisabeth Kirstine Nissen født Kristoffersen 60 Gift Hans Hustru Grene Sogn, Ribe Amt
Kathrine Jensen 24 Ugift Deres Barn Randbøl Sogn, Vejle Amt
Nielsine Jensen 19 Ugift Deres Barn Randbøl Sogn, Vejle Amt
Jens Pedersen 26 Ugift Tjenestekarl Randbøl Sogn, Vejle Amt - OBS!
Jens Kristian Nissen Jensen 5 Ugift Plejesøn Heinsvig Sogn, Ribe Amt 
JENSEN, Else Katrine (I31)
 
127 Se folketælling hos Christen PEDERSDATTER, Else Kirstine (I202)
 
128 Se folketællingerne hos Hans
------------------------------
Hun er født i Vorbasse Sogn og der er kun denne Lauritz der passer aldersmæssigt, så jeg gætter på at det er hendes familie. Hun er i så fald født samme år som tællingen. (En iøvrigt rodet og ikke særlig troværdig folketælling. Det går helt galt for skriveren sidst)Desuden hedder faderen ikke Monsen men Mortensen, se dåb i 1787.

Samtlige personer i husstanden

Ribe, Slavs, Vorbasse, Lille Almstoch, -, En Familie, FT 1787, A3564
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lauritz Monsen 24 gift Hosbond Gaardmand
Maren Chrestensdatter 28 gift Hustrue -
Chresten Lauritzen 2 - Deres søn -
Søren Andersen 18 ugift Tienestekarl Tienestekarl
Maren Chrestensdatter 16 ugift Tienestepige Tienestepige
Jens Chrestensen 66 enke Konens fader, enkemand Nyder ophold af gaarden
Jens Chrestensen 13 - Hans søn -
Jørgen Madsen 9 - Hans søn -  
LAURITSDATTER, Karen (I190)
 
129 Selvejer Gårdmand i Jerrig Grindsted Sogn Christensen, Jacob (I260)
 
130 Selvejergårdmand. Ejer matr. 7 Håstrup (Smidsrup/Skærup)
1725 i kongens livgarde til hest

Livgarden til hest er et nu nedlagt regiment, der blev oprettet på ordre af Frederik 3. i 1661. Regimentet virkede dels som livgarde for kongen og dels som kyrassérregiment i hæren. Regimentet blev nedlagt i 1866.

Tingbogen
1723 - 31. marts:

Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup. 6/4

1723 - 6. april:

31/3. Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup. 13/4

1723 - 13. april:

6/4. Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup. - Han efterlyses
3. gang. Udsat til dom, 25/5

1723 - 25. maj:

13/4. Dom: Regimentskriveren ctr. Søren Iversen Koed af Håstrup, som uden at
søge lovligt pas er rømt fra Koldinghus rytterdistrikt og stavn for at undgå
at blive udskrevet til dragon (i stedet for Peder Sørensen Tiufkær, som skal
tage fæste). Han er lovligt efterlyst 3 gange. Jens Grøn af Jerlev har
erklæret, at Søren Koed har været hos ham og sagt, at han ville søge en
husbond, fordi han var afsagt fra den forventede tjeneste hos amtsforvalter
Folsach, og at han ville skrive hjem, når han havde fået tjeneste. Men det
er ikke sket. - Ifølge befaling af 20/7-1720 skal hans navn ved
skarpretteren opslås på galgen og han selv være arveløs, hvis ikke han har
indfundet sig til stavns inden 6 uger efter, at denne dom er blevet forkyndt
på Viborg landsting samt på hans sidste opholdssted ved hans moder Malene
Koeds i Håstrup.

1725 - 3. juli:

Malene sl. Iver Koeds af Håstrup lod læse kgl. resolution på memorial fra
hendes søn Søren Iversen Koed, hvem regimentskriveren har stævnet til at
indfinde sig til dragontjeneste inden 6 uger, idet han ellers vil blive
gjort arveløs, fordi han er rejst fra godset uden herskabets vidende. Han
vil gerne blive i sin nuværende tjeneste. Resolutionen siger, at han skal
være forskånet for sin fødestavns tiltale og forblive ved kongens livgarde
til hest.

1733
i 1733 beskrives jordebogen Søren Iversens Koeds gård som 40 fag huse i brugbar stand og med en besætning på 4 bæster 4 køer 4 ungnød og 10 får.

1738 - 14. januar:
3/12. Dom: Sag ctr. Christen Christensen Hjulmand i Seest, Peder Jensen af Højen, Søren Iversen Koed af Håstrup og Martin Valdskov af Håstrup, som er anklaget for at have huset og herberget desertører. - Imod Christen Christensen er fremlagt to krigsforhør; men de rummer ikke tilstrækkeligt bevis. Christen Christensen og hustru må aflægge ed på, at de ikke har set de pågældende to desertører i deres hus eller udenfor, og at de ikke har givet dem øl, mad eller natteleje, ejheller vist dem vej. - Imod Peder Jensen er det bevist, at han har købt en soldaterkjole for 8 sk. og at soldaten har fået den igen; men det er ikke bevist, at Peder Jensen vidste, at han handlede med en desertør. Han må aflægge ed på, at han ikke vidste det. - Søren Iversen Koed har huset to desertører. De to soldater kom til ham i fuld mundering og fortalte, at de skulle til Ribe at afhente en desertør; de havde forevist deres pas, som var skrevet på tysk og var forsynet med segl. Sådan har Søren Koed og hustru Else Jensdatter forklaret det, og den forklaring må de aflægge ed på. - Hos sadelmageren Martin Valdskov har en desertør opholdt sig i to nætter, og han havde fortalt, at han var desertør, ifølge Martin Valdskovs hustrus tilståelse (han selv er rejst bort til Holsten). - Han skal efter forordningen af 3/12 1734 betale til den pågældende kaptajn 30 rdl. og arbejde i skubkærren i Fredericia fæstning 2 år. Og fordi han havde tilforhandlet sig desertørens mundering (hat, kjole, kamisol og snore), skal han iflg. lovens pag. 145, art. 37 straffes efter lovens pag. 983, art. 32 med at miste sin hud.
1740 - 8. november:
172b:
18/10. Anders Thomsen af Dons ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup og kautionist Søren Koed i Håstrup. Udsat til 15/11, men ikke set igen. Idag bevidnes det, at Søren Koed den 23/8 havde mødt Anders Thomsen, som var på vej til tinget, og på Jens Pedersens vegne havde foreslået en mindelig betaling af hans gæld: om Anders Thomsen ville lade gælden stå til Vorbasse marked. Der ville han få pengene, om han selv kom, og ellers kunne nogen fra hans by få dem med hjem. Søren Koed havde ventet, at Jens Pedersen havde efterlevet sit løfte
1742 - 14. august:
3/7. Dom: Sr. Henrik Lindeman af Fredericia ctr. Morten Orlef. - Morten Orlef har tilstået at have givet Lindeman en revers på 20 rdl., som han skyldte sammen med Søren Koed af Håstrup for en hest, og han har tilbudt at betale sin part til mikkelsdag. Søren Koed, som var til stede i retten, tilstod, at han sammen med Morten Orlef havde købt af Lindeman 2 heste, hvilket var deres fælles handel, som han også har betalt. Men da købte Morten Orlef en grå hest, som han blev ham skyldig for, og det var ikke deres fælles handel, så Morten Orlef skylder alene de 20 rdl. Sagen har været opsat fra tid til anden i forventning om mindelig afhandling. Men en sådan er ikke kommet. - Altså siden Morten Orlef ikke har bevist, at det var en fælles handel med Søren Koed, og Søren Koed heller ikke er stævnet for nogen gæld, så bør Morten Orlef alene betale de 20 rdl. plus 4 rdl. i sagsomkostninger.
1742 - 18. september:
21/8. Dom: Søren Koed i Håstrup ctr. Morten Orlef i Jerlev. - Det er bevist, at Morten Orlev skylder Søren Koed 65 rdl. 1 mk. 12 sk. på deres fælles købmandskab. Preben Hansen (af Nr. Vilstrup) har forklaret, at han har skrevet mellemregning mellem dem, og da tilstod Morten Orlef, at Søren Koed havde leveret ham 100 rdl. til handelen, hvoraf Morten Koed har taget til sin nytte 46 rdl. 3 mk., og han skulle betale Søren Koed 18 rdl. 4 mk. 12 sk., tilsammen 65 rdl. 1 mk. 12 sk. Desuden har vidner bevidnet, at Morten Orlef har tilstået at have oppebåret i Tønder 29 rdl., som de havde til gode der, men vidnerne vidste ikke, om det var Morten Orlefs egne penge, eller om de var fælles. Morten Orlef har krævet sagen opsat, men i stedet for at legitimere, at sagen var af en anden beskaffenhed, eller afgøre den i mindelighed, har hans prokurator kun forlænget sagen. Han bør betale de 65 rdl. 1 mk. 12 sk. foruden de i Tønder oppebårne penge, ialt 94 rdl. 2 mk. 12 sk.
1744 - 21. januar:
436b:
Sl. Iver Hansen Koeds enke af Håstrup Malene Mortensdatter med børn og medarvinger, Morten Iversen Koed og Søren Iversen Koed af Håstrup, Hans Poulsen af Tiufkær p.v.a. hustruen Maren Iversdatter og Jens Lassen af Håstrup p.v.a. hustruen Kirsten Iversdatter lovbød 1. gang den gård, som Hans Iversen Koed nu påbor og sl. Iver Hansen Koed fradøde.
Iver Hansen Koeds enke Magdalene Mortensdatter af Håstrup med lavværge Michel Hermandsen ibidem samt børn og medarvinger: Søren Iversen Koed af Håstrup på egne vegne og på vegne af broderen Morten Iversen Koed, og Hans Poulsen af Tiufkær p.v.a. hustru Maren Iversdatter, lovbød 3. gang sin påboende gård, som sønnen Hans Iversen Koed nu påbor og har forestået i over 10 år ifølge husholdsbrev. Denne begærede skøde. Se 25/2
1745 - 12. januar:
511b:
15/12. Søren Iversen Koed af Håstrup ctr. Christen Joensen af Mejsling. 26/1 (27/1)
516b:
12/1. Dom: Søren Iversen Koed af Håstrup ctr. Christen Joensen af Mejsling. - Morten Orlef i Jerlev har udstedt en forskrivning på 100 sldlr. til Søren Koed. Christen Joensen har kautioneret, og han har siden betalt en termin på 50 sldlr. men uden renter. Han dømmes til at betale det resterende.
26/1. Dom: Christen Joensen af Mejsling ctr. Morten Orlef af Jerlev. - Christen Joensen har kautioneret for Morten Orlef over for Søren Koed i Håstrup. Morten Orlef skal betale den resterende gæld.
1748 - 9. januar:
23/1
Jens Pedersen Roed af Fredsted ctr. Søren Koed af Håstrup for gæld. Udsat til 30/1, men ikke set igen.
1755 - 16. december:
447:
Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 13/1
1756 - 3. februar:
13/1. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 17/2
3/2. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 9/3
17/2. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 30/3
9/3. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 27/4
30/3. Sentence i sagen Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. - Christen Hansens kone lånte for nogle år siden Morten Orlev 6 rdl. 4 mk. Dengang blev hun udtrykkeligt tilbudt kaution, men det sagde hun nej til. Morten Orlev er hoveddebitor, men ikke stævnet som sådan. Under retssagen har han deponeret pengene i retten; her kan Christen Hansen få pengene. Søren Koed frikendes. Sagsomkostningerne ophæves, da ingen af de to har stævnet Morten Orlev.
1756 - 27. juli:
502:
Christen Kyed af Højen Stubdrup (Stubberup) ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 10/8
1756 - 10. august:
27/7. Christen Kyed af Højen Stubdrup (Stubberup) ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. - Forlig. Tingsvidne.
1760 - 4. november:
752b:
Søren Koed af Håstrup ctr. Therkild Sørensen af Heinsted, som i Rasmus Sørensens hus i Viuf har tilstået at have frataget Søren Koed et dokument på 50 rdl. og fået penge derfor. Han har også solgt svin for ham uden at give ham penge derfor. Tingsvidne
1762 - 23. november:
Mons. Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup. 7/12
7/12. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 18/1
1763 - 18. januar:
21/12. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 1/2
1763 - 1. februar:
66b:
18/1. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup. 15/2
1763 - 15. februar:
68:
1/2. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup. 1/3
1763 - 1. marts:
15/2. Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 12/4
1763 - 12. april:
76:
1/3. Dom i sagen Nicolai Goldbech i Jelling ctr. Søren Koed i Håstrup for en gæld på 21 rdl. 3 mk. 1 sk. i prokuratorsalær. Søren Koed har i en memorial til amtmanden anført, at sr. Goldbech ikke har ført den sag, han kræver salær for, så ordentligt; men han har ikke bevist noget desangående og har heller ikke modsagt nogen post i regningen. Han skal betale sin gæld samt sagsomkostninger. 
KOED, Søren Iversen (I142)
 
131 Selvejergårdmand ejer Haastrupgaard matr. 2a (Haastrupgaardsvej 11) (Smidstrup/Skærup)
Han ejer stadig gården i 1733. 
KOED, Iver Hansen (I144)
 
132 Selvejergårdmand i Håstrup. (Gård nr.13 Håstrupgaard matr. 2a)(Gården ejes sammen med Niels Olufsøn Basse.

Under svenskekrigen måtte de flygte fra gården, som efter krigen blev beskrevet som: ganske nedbrudt og ruineret.
(Se Hans Jensens noter) 
KOED, Hans Jensen (I148)
 
133 Selvejergårdmand i Viuf. GJERMANDSEN, Søfren (I150)
 
134 Sidsel Sørensdatter Hundevad, f. omk. 1590, g. 2. gang. ca 1630 m. Hans
Lauridsen Høllund, sognepræst i Vorbasse, g. 3. gang. omk. 1632 m.
Mikkel Hansen, borger i Kolding. 
SØRENSDATTER, Sidsel (I162)
 
135 Smed i Ildved, ANDERSEN, Laurs Christian (I129)
 
136 Smed i Ildved.
Umiddelbart efter vielsen købte Johannes huset matr. nr. 38 b i Ildved og nedsatte sig som kleinsmed.
Familien flyttede til Risum i Nordsalling d. 28. marts 1857. (nordsalling). Johannes død 15. juli samme år.
Se papirer fra Hans Jensen (Journalist).
Nær smedjen lå gården Thingholm og det må være derfor børnene kaldes Thingholm.

Af gammelt dokument (blåt i arkivskab) ses at Johannes 1832 fremover være tilknyttet Grejs sogn for kirkegang.
(Hidtil Sindberg (Sindbjerg) Sogn).
Han skal i lære som smed hos Abelones far. Han flytter til Haderslev en tid - fremgår af det gamle dokument. (se dette), se også Hans Larsens beretning.

Vejle, Nørvang, Hvejsel, Ildved Bye, et Huus, 9, FT-1834, C1376
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Laurs Andersen 52 Gift Smed
Gjertrud Andersdatter 60 Gift Hans Kone
Abelone Laursdatter 23 Ugift Deres Datter
Johannes Michelsen 23 Ugift Smedeswend

Vejle, Nørvang, Hvejsel, Ildved Bye, et Huus, 78, FT-1845, C1366
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Johannes Mikkelsen 34 Gift Kleinsmed Sindberg Sogn her i Amtet
Abelone Laursdatter 34 Gift Hans Kone Vindelev Sogn her i Amtet
Gjertrud Marie Johannesen Tingholm 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Ane Johannesen Tingholm 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Laura Johannesen Tingholm 1 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Mads Pedersen 19 Ugift Smedelærling Kollerup Sogn her i Amtet
Mette Marie Jepsen 14 Ugift forsørges for Betaling Jellinge Sogn her i Amtet 
MICHELSEN, Johannes (I36)
 
137 Snedker fra Holtum. Kirkebog ved H.C.´s dåb.

Vejle, Nørvang, Grejs, Holtum, Greis Sogn, Huus, 33, FT-1870, C4739
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Peter Sørensen 52 Gift Huusfaderen Holtum
Sofie Marie Jessen 50 Gift Huusmoder Jelling
Maren Sofie Hansen 23 Ugift Datter Holtum
Maren Hansen 18 Ugift Datter Holtum
Katrine Hansen 14 Ugift Datter Holtum
Sørine Hansen 10 Ugift Datter Holtum

FT-1860:
Hans Peter Sørensen 43 Gift Snedker, Tømrer, Huusfader Her i Sognet
Marie Sophie Jensen 40 Gift Hans Kone Jellinge
Maren Sophie Frederikke Birgitte Hansen 14 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Mads Hansen 12 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Maren Kirstine Hansen 9 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Ane Chatrine Hansen 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Sørine Hansen 1 Ugift Deres Børn Her i Sognet 
SØRENSEN, Hans Peter (I46)
 
138 Sognedegn i Durup (Viborg Amt, Harre Herred)

Andreas Nicolaj Iversen Lyhne der 1752-54 har holdt skole i Nørre-Omme
27/12-1757 bestemmer ritmesteren på "Hegnet" at Andreas Lyhne overtager jobbet som Degn i Durup.
(Ritm. Müller).


http://www.brejl.dk/viborggejst.htm
Viborg amt gejstlige skifteuddrag
38 Andreas [Nikolaj Iversen] Lyne, degn i Durup og Tøndering. 8.3.1802, fol.209.
E: Ulrikke Sofie Sinding. LV: Niels Villadsen i Lund.
Første ægteskab med [Øllegaard Jensdatter, skifte 18.7.1787 lbnr.34]. B:
1) Claudiane Lyne g.m. Poul Pedersen i Lynghuse i Nautrup sogn. 
LYHNE, Andreas (I242)
 
139 Student, Rektor i Ringkøbing, præst i Vorbasse

Provst i Jerlev - Slaugs herred og
sognepræst i Vorbasse og Grene, ordineret 5/3 1632,

Havde ikke fuld eksamen fra universitetet (kun attestats) men fik embedet som præst alligevel. (se slægsbog i egetræ)
Det var svært at få en præst ud til det meget fattige sogn.
Beboerne på egnen havde hverken lyst eller råd til at betale til en præst.

(Tip-tip oldefar til N.F.S. Grundtvig)
 
MAREBÆK, Peder Christensen (I121)
 
140 Tjener han på gård i Brejning hvor hans efterfølger Hans Nielsen Ravn er 3 år? Mads dør i 1829 og Ane Gifter sig med Hans Nielsen Ravn i 1831. Et fælles barn Karen Hansen Ravn arver gården i 1860. De fire Møller sønner Jens, Peder, Niels og Mads er ude af billedet. Hvordan gik det til?

Vejle, Holmans, Gauerslund, Gauerslund Sogn, Breining Bye, 6, FT-1801, B8842
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Jensen Raun 36 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Karen Jensdatter 28 Gift Hans Kone
Jens Nielsen 8 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen 6 Ugift Deres Børn
Hans Nielsen 2 Ugift Deres Børn
Anne Pedersdatter 28 Ugift Tjenestefolk
Mads Jensen 18 Ugift Tjenestefolk
Jørgen Hansen 14 Ugift Tjenestefolk
Maren Nielsdatter 71 Enke Huusbondens Moder

-------------------------------
Vejle, Holmans, Skærup, Svinholdt Bye, en Gaard, 4, FT-1834, C4917
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Nielsen Ravn 36 Gift Gaardmand
Ane Christensdatter 39 Gift hans Kone
Jens Madsen 18 Ugift deres [Børn]
Peder Madsen 13 Ugift deres [Børn]
Trine Madsdatter 10 Ugift deres [Børn]
Niels Madsen 8 Ugift deres [Børn]
Mads Madsen 4 Ugift deres [Børn]
Karen Hansdatter 3 Ugift deres [Børn]
Niels Hansen 1 Ugift deres [Børn]
Gjertrud Pedersdatter 82 Enke Aftægtskone
Niels Andersen 26 Ugift Tjenestefolk
Karen Christensdatter 18 Ugift Tjenestefolk  
MØLLER, Mads Jensen (I52)
 
141 Uddrag af bogen ”GAUERSLUND

Spredte træk af sognets historie.

BREJNING MØLLE, senere matr. 7a, "Møllegården".

Som mølle betragtet har den ikke været meget værd. Det var en vandmølle, anlagt ved en lille bæk, der løb ud i Vejle Fjord. Men samtidig kunne der jo engang imellem tjenes en skilling ved at færge folk og varer over fjorden.

Ifølge gamle jordebogsoptegnelser ser det ud til, at der har været en mølle med en mølle på, og ved siden af et mindre landbrug med en anden fæster. Det hele hørte under Kronen, men et par gange ser det ud til, at et par militærpersoner har fået lov at købe møllen, bl.a. i 1661, da kaptajn Jacob Andersen bor der, og i 1665 oplyses, at major i artilleriet Robert Colnet køber bl.a. Brejning Mølle for 50 rdl. pr. td. hartkorn.

Men ellers har møllen og jorden nok været sammen. Der har vel været en 10-12 td. land jord, og der første vi kender til, er Niels Wormb (Ormb, Worb), som er fæster i 1625. Han efterfølges af sønnen Peder Nielsen Wormb, som er på stedet i 1631 og i hvert fald til 1645, måske en del længere. I hvert fald siger jordebogen 1651: "Peder Nielsen, 8 ørte Meell, Noch giffuer Hand aff Noget Jord, Som thilforn laae til et boell i Breining: 1 Ørte Biug." Mon ikke det er den samme mand, og måske forklaringen på, at der kan være tale om både et husmandssted og en mølle.

Under svenskekrigene (1657-60) skal der være smuglet en del korn ud af Brejning Mølle og over til svenskerne, som lå på Frederiksodde. Det kan jo godt have været medvirkende til, at bønderne ikke har villet støtte møllen bagefter.

­Det ser ud til, at Peder Nielsen (Wormb) er møller indtil omk. 1664. Efterfølgeren er Mads Christensen, gift med Anne Thomasdatter. Der har ikke været meget at råbe hurra for, thi møllen var blevet afbrændt under svenskekrigene, og 30-35 år efter var der stadig kun mangelfulde huse på stedet.

I 1686 overtager sønnen Thomas Madsen og hans kone Gjertrud Thomasdatter stedet, som i matriklen 1688 beskrives: "Møllen er gandsche øede."

Thomas Madsen, som af ukendte årsager brugte tilnavnet Ran(d), døde i 1707, og møllestedet blev overtaget af Peder Olesen Rand og hustru Maren Thomasdatter. De var begge født 1693. De byggede gården op i 1753, hvilket i mange år kunne ses af en inskription på ladedøren.

Sønnen Thomas Pedersen Rand (født 1733) giftede sig 19. juni 1764 med Karen Jens­datter, født 1739, og de overtog gården. Hans forældre le­vede til henholdsvis 1770 og 1775. Thomas Rand havde en lille skude, som han sejlede til Flensburg med og hjembragte brændevin og andre gode sager. Det var rent ud sagt smugleri.

6. januar 1785 kæntrede båden ud for Brejninghoved, og Thomas druknede. Karen giftede sig så den 12. august samme år med Jacob Nielsen. Han var 18 år yngre end hun, og kun 6 år ældre end hendes søn Peder (ældst af 6 børn), så det er ikke sikkert, det har været det lykkeligste ægteskab. Det menes, at de blev skilt som måske et af de første par overhovedet i Danmark.

Peder Thomsen Rand ægtede 11. august 1795 Kirsten Pedersdatter fra Andkær, og de overtog møllen. Det ser ud, som om allerede Peders fader, Thomas Rand, har haft et husmandssted ved siden af møllen, for i 1765 opgives møllens hartkorn til godt 1 td. 1 skp, men ved siden af er der under samme navn et boelssted med knap 1 td. hartkorn, så han i alt har rådet over godt 2 td. Det kan måske være noget af forklaringen på, at brandforsikringen i 1784, på trods af at der ikke har væ­ret (væsentlig) mølleri, ansættes til 600 rdl, hvor de stør­ste gårde i byen er 470-480 rdl værd. I 1803 vurderes møllegården til 1200 rdl (kun overgået af Cathrinehøj), og i 1813 til 900 rigsbankdaler, men forsikres kun for 550 rbd. 
CHRISTENSEN, Mads (I206)
 
142 Ursula fik også to sønner med Mads: Niels og Jens.

Begge sønner studerede da Hertug Hans i Haderslev overtalte sin brodersøn Kong Frederik d. 1. til at give Mads Buch brev på at en af sønnerne skulle få kaldet efter faderen.

Mads er:
Gift 1. 15?? Lene Christiansdatter. Gift 2. 15?? Ursula ..?.. Levede 1608; 2S, 2 Dtr.


 
CASPERSDATTER, Ursula (I128)
 
143 V.A. Tørrild Herred, Skibet Sogn 1787-1815 opslag 12
Fra Rue (nedenfor Kærbølling bakke mellem Bredsten og Skibet).

Vejle, Tørrild, Jelling, Jelling hede, et Huus, 94, FT-1840, C2638
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jes Jessen 50 Gift Fæster, Jordbruger Hjulmand
Ane Cathrine Hansdatter 50 Gift Hans Kone
Cathrine Jesdatter 14 Ugift Deres Børn
Sørine Christine Jesdatter 10 Ugift Deres Børn
Jes Madsen 80 Enkema Mandens Fader, forsørges af Sønnen 
HANSDATTER, Ane Cathrine (I49)
 
144 Ved dåben i Skærup kirke 27. marts 1755 udlægges barnefaderen som: Svend Christiansen, Tambour v. oberstløjtnant Falchis Compagnie. Januar 1756 udlægges han igen som barnefader nu til Karen. Moderen er her Anna Christensen.
De to Svendsdøtre som optræder i folketællinger i Skærup er altså halvsøstre. 
Familie (F163)
 
145 Ved Hans Christians dåb står der Maren Sofie Frederikke Birgitte Hansen, 27 år. (juli 1874) HANSEN, Maren Sofie Frederikke Birgitte (I45)
 
146 Vejle, Holmans, Skærup, Linnet By Skjærup Sogn, et Hus, 6, FT-1880, C7587

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Sofie Johansen Ladegaard 45 Enke Husmoder Her i Sognet
Johan Nielsen Ladegaard 19 Ugift Hendes Søn tjener Moderen Her i Sognet
Mads Møller Nielsen Ladegaard 13 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Peder Nielsen Ladegaard 6 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Else Katrine Nielsen Ladegaard 16 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Peterrine Nielsen Ladegaard 3 Ugift Hendes Barn Her i SognetFolketælling 1901 Koldingvej 21 Vejle:
Forhus tilhøjre 1. sal
Hans Christian Hansen fast ophold i kom. 1898 Skomagersv. arbejdsplads Skomager Bentsen
Peterine Nielsen Ladegaard opgiver mere præcist (end ft 1911) Lindet, Skjærup Bye, Vejle Amt
Niels
Sofie
og
Ane Sofie Johansen Ladegaard, født 1834,Skjærup Sogn, Slægtning, Lever af formue, ægteskab 1859, ægteskab ophørt 1879
(Ægteskabsår passer ikke med den dato jeg har fra lommebogen!)(1853) 
JOHANSEN, Anne Sofie (I51)
 
147 Vejle, Holmans, Skærup, Schierup Sogn, Schierup Bye, 21, FT-1787, B8852
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Ladegaard 37 Gift Mand Fæste Huusmand og Bonde
Anna Svensdatter 33 Gift Hans Kone
Johan Pedersen 2 - deres Børn
Karen Pedersdatter 5 - deres Børn
Maren Ladegaars 80 Enke Mandens Moder nyder ophold hos Sønnen 
HANSDATTER, Maren (I74)
 
148 Vejle, Holmans, Skærup, Schierup Sogn, Svinholdt, 2, FT-1787, B8852

Navn: Alder:Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Møller 57 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Giertrud Pedersdatter 35 Gift Madmoder
Mads Jensen 3 - deres Børn, neml. Mandens af 2det og Konens af 1ste Egteskab Peder Jensen 1 - deres Børn, neml. Mandens af 2det og Konens af 1ste Egteskab
Anna Jensdatter 15 Ugift deres Børn, neml. Mandens af 2det og Konens af 1ste Egteskab
Jes Jessen 20 Ugift Tieneste folk
Jørgen Andreasen 11 Ugift Tieneste folk
Mette Hansdatter 38 Ugift Tieneste folk 
MØLLER, Jens Madsen (I54)
 
149 Vejle, Holmans, Skærup, Skjærup By, En Gaard, 39, FT-1860, D5917
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Madsen Møller 34 Gift Gaardmand. Huusfader Her i Sognet
Ane Sofie Johansen 26 Gift hans Kone Her i Sognet
Hans Nielsen Ladegaard 6 Ugift deres Børn Her i Sognet
Ane Johanne Nielsen Ladegaard 2 Ugift deres Børn Her i Sognet
Johanne Pedersdatter 63 Enke Huusfaders Svigermoder. der af ham forsørges Jelling Sogn, Veile Amt
Sicilie Kirstine Nielsen 26 Ugift Tyende Alminde Sogn, Veile Amt
Iver Jensen 16 Ugift Tyende Smidstrup Sogn  
MADSEN MØLLER, Niels (I50)
 
150 Vejle, Holmans, Skærup, Skjærup By, En Gaard, 39, FT-1860, D5917
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Madsen Møller 34 Gift Gaardmand. Huusfader Her i Sognet
Ane Sofie Johansen 26 Gift hans Kone Her i Sognet
Hans Nielsen Ladegaard 6 Ugift deres Børn Her i Sognet
Ane Johanne Nielsen Ladegaard 2 Ugift deres Børn Her i Sognet
Johanne Pedersdatter 63 Enke Huusfaders Svigermoder. der af ham forsørges Jelling Sogn, Veile Amt
Sicilie Kirstine Nielsen 26 Ugift Tyende Alminde Sogn, Veile Amt
Iver Jensen 16 Ugift Tyende Smidstrup Sogn  
MADSEN MØLLER, Niels (I50)
 

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»